Általános közzétételi lista: foglalkoztatottak

Az Egyetemnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve•Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete III. táblázata (a gazdálkodási adatok 2. pontja *) alapján a Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatottainak átlaglétszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:
*A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Az oldalt készítette: Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Humánpolitikai Igazgatóság, HR Fejlesztési Osztály, 2019.


Az oldal utolsó frissítése: 2019 nov 18 - 08:27

Szűrés a teljes táblában (vezetők is)
Mindösszesen: Személyi juttatásban részesülők száma (fő) Foglalkoztatottak személyi juttatása összesen (eFt) Törvény szerinti illetmény (eFt) Kancellár törvény szerinti havi illetménye (eFt) Rektor törvény szerinti havi illetménye (eFt) Költségtérítés (eFt) Béren kívüli juttatások (eFt) Támogatások (eFt)
2018. év III. negyedév
6.986
9.049.255 7.578.556 53.506 45.270 2.150

Oldalak