HR Fejlesztési Osztály

Az Osztály e-mail címe: hrfejlesztes@pte.hu A HR Fejlesztési Osztály feladatai: a) közreműködik az Egyetem rövid és középtávú stratégiai fejlesztési terveinek kidolgozásában, javaslatot ad a HR stratégia kidolgozásához, b) kialakítja és karbantartja az Egyetem humán erőforrás tevékenységének hatékony működtetéséhez szükséges folyamatokat, szabályozásokat és nyomtatványokat, figyelemmel kíséri az Igazgatóság tevékenységét érintő jogszabályi változásokat, Ismeretlen objektum c) koordinálja a Humánpolitikai Igazgatóságot érintő külső és belső ellenőrzésekből fakadó feladatokat, elkészíti az intézkedési terveket és követi azok megvalósulását, d) az Egyetem szervezeti egységei részére irányelveket fogalmaz meg a személyfejlesztés, a karrier- és teljesítménymenedzsment stratégia alapján, kialakítja és működteti a munkakör értékelési és ösztönzési-teljesítménymenedzsment rendszert, a toborzási, kiválasztási, karriermenedzsment rendszer működtetésében az Igazgatósághoz delegált feladatokat, e) meghatározza a HR kompetenciába tartozó feladatok szabályszerű ellátásához kapcsolódó kötelező képzések (külső, belső) körét,) menedzseli a Kancellárián belül a képzések szervezésével és adminisztrációjával kapcsolatos HR folyamatokat, f) vezetőtámogatást nyújt, segíti a munkáltatói jogkör gyakorlóit e jogkör gyakorlása körébe eső feladatok végrehajtásában, g) részt vesz a munkaügyi kapcsolatok működtetésében, Kollektív Szerződés előkészítésében, a KSZ érvényesülésének követésében, h) menedzseli a belső munkaerőpiacot, a külső-belső pályáztatási folyamatokat, . i) kialakítja az Egyetemen a béren kívüli juttatások/cafetéria – rendszerét, végzi a tanulmányi szerződések kezelését, j) biztosítja az Igazgatóság tevékenységének nyilvánosságát, működteti a hr.pte.hu oldalt.

Vezetés: 

EGYED Mihály

Beosztás: 
Humánpolitikai főosztályvezető
Szervezeti egység: 
Humánpolitikai Főosztály
Munkatársunkat itt lehet megtalálni: 

Szántó Kovács János utca 1/B

FARKAS-GÁTI Anett

Beosztás: 
HR fejlesztési osztályvezető
Szervezeti egység: 
HR Fejlesztési Osztály
Telefon: 
+36 30 121 7042
Iroda: 
Munkatársunkat itt lehet megtalálni: 

Szántó Kovács János utca 1/B

Munkatársak: 

HEGYI Róbert

Beosztás: 
ügyvivő-szakértő
Szervezeti egység: 
HR Fejlesztési Osztály
Telefon: 
28719
Iroda: 
Munkatársunkat itt lehet megtalálni: 

Szántó Kovács János utca 1/B

SALLAI Bernadett

Beosztás: 
ügyvivő-szakértő
Szervezeti egység: 
HR Fejlesztési Osztály
Telefon: 
28739
Iroda: 
Munkatársunkat itt lehet megtalálni: 

Szántó Kovács János utca 1/B

Munkavégzés helye: 

PTE Kancellária Humánpolitikai Igazgatóság

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - HR Fejlesztési Osztály