Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Az Igazgatóság

 • Kancellária, Humánpolitikai Igazgatóság

  Rövidített elnevezés:
  HPI
  Feladatok:
  A Humánpolitikai Igazgatóság ellátja az Egyetem működésével összefüggő munkaügyi és illetmény számfejtési, emberi erőforrás gazdálkodási, képzési- személyfejlesztési, ezzel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, HR tervezési-és kontrolling, motivációs- teljesítménymenedzsment feladatokat, valamint felelős az Egyetem HR stratégiájának kialakításáért, a törvényi rendelkezéseknek és jogszabályoknak megfelelő humán szolgáltatások kialakításáért és működtetéséért.
  Telefon:
  +36 72 / 501-500, titkárság: 28700 (Murányi Eszter), 28701 (Maros Luca)
  Cím:
  H-7624, Pécs, Rókus utca 2.

humánpolitikai igazgató

HR szolgáltatási és kontrolling főosztályvezető

HR fejlesztési osztályvezető

személyi juttatási osztályvezető

Jelenleg 28 HR referens szerepel a listában.

BERÉNYI Anita

HR referens
Telefon-mellék
35918
E-mail cím

BOROS Rita

HR referens
Telefon-mellék
32001
E-mail cím

DENCS Istvánné

HR referens
Telefon-mellék
32675
E-mail cím

DUGÁLIA Eszter

HR referens
Telefon-mellék
32562
E-mail cím

FUCHS Éva

HR referens
Telefon-mellék
12405
E-mail cím

HASZON Ferencné

HR referens
Telefon-mellék
61104

HIDEGKUTINÉ SCHNEIDER Szilvia

HR referens

HORVÁTH Bettina

HR referens
Telefon-mellék
12430

JOZIFEK Anita

HR referens
Telefon-mellék
24284
E-mail cím

KEINRÁTH Adrienne

HR referens
Telefon-mellék
+36-74-528300/1139
E-mail cím

KLESCHNÉ VIGAN Patrícia

HR referens
E-mail cím

KOVÁCS Józsefné

HR referens
Telefon-mellék
31560

KULIN Kitti

HR referens
Telefon-mellék
+36-72-513670/637
E-mail cím

NAGY Gáborné

HR referens
E-mail cím

NOTAISZ Ágnes

HR referens
E-mail cím

ÓBERT Csilla

HR referens
E-mail cím

PAÁRINÉ BALATONYI Zsuzsanna

HR referens
Telefon-mellék
23671
E-mail cím

PÁLFFY Adrienn

HR referens
Telefon-mellék
28201; 23336
E-mail cím

PETZINGER Szilvia

HR referens

SZANISZLÓ Lászlóné

HR referens
Telefon-mellék
30585
E-mail cím

TORNÓCZKI Andrea

HR referens
Telefon-mellék
35922

TÓTH Diána

HR referens
Telefon-mellék
36102
E-mail cím

VÁNYI Gabriella

HR referens

VINCZE Ildikó

HR referens
E-mail cím

JÉGL Bernadett

HR referens
E-mail cím

Tartós távollét.

KOLONICS-KIRÁLY Ágnes

HR referens
Telefon-mellék
33015
E-mail cím

Tartós távollét.

KOVÁCS Dóra

HR referens
Telefon-mellék
33017
E-mail cím

Tartós távollét.

TRESZNÉ GOMBÁR Adél

HR referens
E-mail cím

Tartós távollét.

Jelenleg 3 munkajogász szerepel a listában.

DR KOPA Ágnes

jogtanácsos
Iroda

I. em. 105.

Telefon-mellék
68716
E-mail cím

DR HORVÁTH Marianna

jogi főmunkatárs
Iroda

I. em. 105.

Telefon-mellék
68767

DR VITTAY Violetta

jogi főmunkatárs
Iroda

I. em. 105.

Telefon-mellék
68768
 • Feladatok:
  a) közreműködik az Egyetem rövid és középtávú stratégiai fejlesztési terveinek kidolgozásában, javaslatot ad a HR stratégia kidolgozásához, b) kialakítja és karbantartja az Egyetem humán erőforrás tevékenységének hatékony működtetéséhez szükséges folyamatokat, szabályozásokat és nyomtatványokat, figyelemmel kíséri az Igazgatóság tevékenységét érintő jogszabályi változásokat, c) koordinálja a Humánpolitikai Igazgatóságot érintő külső és belső ellenőrzésekből fakadó feladatokat, elkészíti az intézkedési terveket és követi azok megvalósulását, d) az Egyetem szervezeti egységei részére irányelveket fogalmaz meg a személyfejlesztés, a karrier- és teljesítménymenedzsment stratégia alapján, kialakítja és működteti a munkakör értékelési és ösztönzési-teljesítménymenedzsment rendszert, a toborzási, kiválasztási, karriermenedzsment rendszer működtetésében az Igazgatósághoz delegált feladatokat, e) meghatározza a HR kompetenciába tartozó feladatok szabályszerű ellátásához kapcsolódó kötelező képzések (külső, belső) körét,) menedzseli a Kancellárián belül a képzések szervezésével és adminisztrációjával kapcsolatos HR folyamatokat, f) vezetőtámogatást nyújt, segíti a munkáltatói jogkör gyakorlóit e jogkör gyakorlása körébe eső feladatok végrehajtásában, g) részt vesz a munkaügyi kapcsolatok működtetésében, Kollektív Szerződés előkészítésében, a KSZ érvényesülésének követésében, h) menedzseli a belső munkaerőpiacot, a külső-belső pályáztatási folyamatokat, . i) kialakítja az Egyetemen a béren kívüli juttatások/cafetéria – rendszerét, végzi a tanulmányi szerződések kezelését, j) biztosítja az Iroda tevékenységének nyilvánosságát, működteti a HR Portált.