Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

HR Fejlesztési Osztály

  • Feladatok:
    a) közreműködik az Egyetem rövid és középtávú stratégiai fejlesztési terveinek kidolgozásában, javaslatot ad a HR stratégia kidolgozásához, b) kialakítja és karbantartja az Egyetem humán erőforrás tevékenységének hatékony működtetéséhez szükséges folyamatokat, szabályozásokat és nyomtatványokat, figyelemmel kíséri az Igazgatóság tevékenységét érintő jogszabályi változásokat, c) koordinálja a Humánpolitikai Igazgatóságot érintő külső és belső ellenőrzésekből fakadó feladatokat, elkészíti az intézkedési terveket és követi azok megvalósulását, d) az Egyetem szervezeti egységei részére irányelveket fogalmaz meg a személyfejlesztés, a karrier- és teljesítménymenedzsment stratégia alapján, kialakítja és működteti a munkakör értékelési és ösztönzési-teljesítménymenedzsment rendszert, a toborzási, kiválasztási, karriermenedzsment rendszer működtetésében az Igazgatósághoz delegált feladatokat, e) meghatározza a HR kompetenciába tartozó feladatok szabályszerű ellátásához kapcsolódó kötelező képzések (külső, belső) körét,) menedzseli a Kancellárián belül a képzések szervezésével és adminisztrációjával kapcsolatos HR folyamatokat, f) vezetőtámogatást nyújt, segíti a munkáltatói jogkör gyakorlóit e jogkör gyakorlása körébe eső feladatok végrehajtásában, g) részt vesz a munkaügyi kapcsolatok működtetésében, Kollektív Szerződés előkészítésében, a KSZ érvényesülésének követésében, h) menedzseli a belső munkaerőpiacot, a külső-belső pályáztatási folyamatokat, . i) kialakítja az Egyetemen a béren kívüli juttatások/cafetéria – rendszerét, végzi a tanulmányi szerződések kezelését, j) biztosítja az Iroda tevékenységének nyilvánosságát, működteti a HR Portált.
Ebben a csoportban jelenleg 3 munkatársunk található.

KIS-NEMES Dóra

Telefonmellék
28730
E-mail cím

HEGYI Róbert

Telefonmellék
28719
E-mail cím

SOMLÓI Renátó

Telefonmellék
28761
E-mail cím