Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Megváltozott munkaképességű munkavállalók támogatása a Pécsi Tudományegyetemen

k, 2016/01/12 - 12:30 -- Forróné dr. Dér...
Nyomtatóbarát változatPDF változat

Egyetemünk azoknak, akik nyilvántartásunkban az eddig leadott dokumentumok alapján megváltozott munkaképességű munkavállalóként szerepelnek, valamint azoknak, akik jelen felhívás alapján megváltozott munkaképességük hivatalos dokumentumait határidőre benyújtják, 50.000 Ft értékű egyszeri, egyösszegű támogatást nyújt SZÉP kártyára való utalással.

A Pécsi Tudományegyetem elkötelezett az esélyegyenlőség biztosítása, a megváltozott munkaképességű munkatársak foglalkoztatási szintjének növelése iránt.

 

Jelenleg 45 fő megváltozott munkaképességű kollégánk dolgozik az egyetemen, róluk rendelkezünk hivatalos, Szakhatóság által igazolt dokumentummal. Ők feladataikat kifogástalanul ellátják, munkáltatójuk egészségi állapotuknak megfelelő munkát, munkakörnyezetet biztosít számukra.

 

Nem az elveszített, hanem a megmaradt munkaképesség az, amely megfelelő odafigyeléssel, a munkakörülmények megfelelő alakításával bármely munkakör ellátására alkalmassá teheti a megváltozott munkaképességű személyeket.

 

Bizonyára vannak köztünk olyan munkatársak, akik megváltozott munkaképességűek, erről szakhatósági igazolással is rendelkeznek, de egészségi állapotukról környezetüknek nincs tudomása, hiszen munkájukat példaértékűen ellátják.

 

A hatályos CXCI törvény alapján a foglalkoztatás szempontjából megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a személyt,

a) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,

b) aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt,

c) akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy

d) aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül

és a munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri.

 

Amennyiben megváltozott munkaképességének komplex felülvizsgálatát 2012. év óta a Szakhatóság még nem végezte el, kérjük, kezdeményezze azt a Szakhatóságnál.

 

Az egyetemnek, mint munkáltatónak minden évben rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie, ha az általa foglalkoztatottak megváltozott munkaképességű közalkalmazottak száma nem éri el a törvényben meghatározott szintet. Egyetemünknek évente igen jelentős rehabilitációs hozzájárulás befizetési kötelezettsége keletkezik.

 

A Pécsi Tudományegyetem támogatást kíván nyújtani minden megváltozott munkaképességű munkatársának egészségi állapota javításhoz, munkakörülményei megfelelő kialakításához, munkájuk és elkötelezettségük elismeréséhez. Minden munkatársunkat kérjük, hogy amennyiben rendelkeznek megváltozott munkaképességet igazoló érvényes szakhatósági határozattal, valamint fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy rehabilitációs kártya használatára jogosult, de ez idáig erről a munkáltatót nem tájékoztatta, úgy a dokumentumokat 2016.02.29. napjáig juttassa el a Humánpolitikai Igazgatóságra, Hodosánné Priskin Éva (priskin.eva@pte.hu) kolléganőnek.

 

Támogatásként minden megváltozott munkaképességű munkatársunknak, tehát

  • azoknak, akik nyilvántartásunkban az eddig leadott dokumentumok alapján megváltozott munkaképességű munkavállalóként szerepelnek, valamint
  • azoknak, akik jelen felhívás alapján megváltozott munkaképességük hivatalos dokumentumait határidőre benyújtják,

50.000 Ft értékű egyszeri, egyösszegű támogatást nyújt SZÉP kártyára való utalással.

 

A támogatás igénybevételéhez kérjük, az 1. sz mellékletet, valamint a Nyilatkozat SZÉP kártya munkavállalói igényről, OTP Széchenyi Pihenőkártya igénylőlap és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat, Nyilatkozat lejárt utalványról  c. nyomtatványokat szíveskedjék kitölteni, aláírni és szakhatósági dokumentumaival együtt Hodosánné Priskin Éva kolléganőnek 2016.02.29-ig megküldeni. Az 1. sz. mellékletet és a nyomtatványokat kérjük kitölteni, aláírni és határidőre megküldeni azon munkatársaink részéről is, akik nyilvántartásainkban, mint megváltozott munkaképességűek már szerepelnek.

 

2016.02.29. után belépő, megváltozott munkaképességüket igazoló munkatársak, amennyiben a próbaidő lejártát követően jogviszonyuk a PTE-vel fennáll, a fentiek szerinti 50.000 Ft értékű egyszeri, egyösszegű, SZÉP kártyára utalt támogatásra jogosultak.

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése van, kérjük, Hodosánné Priskin Éva (priskin.eva@pte.hu) kolléganőt szíveskedjenek keresni.