Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Felhívás a 2016. évi iskolakezdési támogatások kérelmezésére

k, 2016/05/17 - 17:06 -- Forróné dr. Dér...
Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Pécsi Tudományegyetem - az Egyetemen képviselettel rendelkezõ szakszervezetekkel konzultálva, a Közalkalmazotti Tanáccsal egyetértésben - valamennyi PTE közalkalmazottra vonatkozó egységes segélyezési elveket és eljárást vezet be.

Kérjük, a jogosultságokat és részletszabályokat tartalmazó 2/2016 számú rektori és kancellári együttes utasításról a PTE honlapon tájékozódni szíveskedjenek.

A Kollektív Szerzõdés alapján a PTE 2016. évi költségvetésben munkáltató által rendelkezésre bocsátott jóléti és szociális Alap terhére az IESZ és az FDSZ ezúton teszi közzé felhívását

2016. évi iskolakezdési támogatás igénylésére

azon PTE közalkalmazottak, PTE fenntartásában mûködõ köznevelési intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére, akik a közoktatásban tanuló gyermekük (gyermekeik) után családi pótlékra jogosultak.

A beiskolázási támogatás közoktatásban tanuló gyermekenként 15.000 Ft értékû utalvány.

Amennyiben a gyermek mindkét szülõje, nevelõje a PTE közalkalmazottja, közülük ugyanarra a gyermekre csak egyik szülõ kérheti a beiskolázási támogatást.

A kérelem a 2/2016 számú rektori és kancellári együttes utasítás 1. sz. mellékletének kitöltésével, aláírásával, papír alapon nyújtandó be a közalkalmazott döntése alapján vagy az IESZ-hez vagy az FDSZ-hez az alábbi címen:

IESZ: IESZ Iroda 7633 Pécs, Szigeti út 12. (földszint)
FDSZ: FDSZ Iroda (Gayer Éva) 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4., I. emelet 110-es iroda

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ugyanazon gyermek után vagy csak az IESZ-hez vagy csak az FDSZ-hez adható be a kérelem.

A kérelem benyújtásának határideje:
2016. május 31. (kedd)

Határidõ után beérkezett, továbbá elektronikusan küldött kérelmeket nem tudunk befogadni.

Munkáltató IESZ FDSZ Közalkalmazotti Tanács