Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Álláspályázatok

Nem talál Önnek megfelelő pályázati kiírást? Küldje be önéletrajzát adatbázisunkba!

Ön jelenleg nincs bejelentkezve az oldalra, ezért az alábbi listában belső pályázataink nem jelennek meg.

861700 ÁJK Polgári Jogi Tanszék
Pályázati azonosító:
10170
Ellátandó feladatok felsorolása:
a; az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág vagy művészeti terület átfogó ismerete és alkotó művelése, tantárgycsoport összefogásához, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállításához, valamint magas színvonalú előadások tartásához idegen nyelven is szükséges felkészültség, b) az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve az ilyen irányú...
Benyújtási határidő:
péntek, 2017, május 19
GYTK Gyógyszerészi Kémiai Intézet
Pályázati azonosító:
9541
Ellátandó feladatok felsorolása:
A Gyógyszerészi Kémiai Intézetben szaktantárgyak oktatásában való részvétel (gyakorlatvezetés, szemináriumok tartása), az Intézetben folyó kutatás-fejlesztési tevékenységben való részvétel, rendszeres publikációs tevékenység, konferenciákon való részvétel, szakdolgozatok és TDK-dolgozatok vezetésében történő részvétel, részvétel oktatási segédanyagok készítésében és a pályázati munkákban.
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, május 4
819300 ÁOK Műveleti Medicina Tanszék
Pályázati azonosító:
10349
Ellátandó feladatok felsorolása:
A tanszék oktatásainak és kutatásainak szervezése, adminisztráció, pályázati asszisztencia. Weboldal és a tanszék megjelenésének koordinálása, riportok, hírek írása. Statisztikák készítése, kutatási projektek segítése.
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, május 4
113199 KK II.sz Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai C.
Pályázati azonosító:
10244
Ellátandó feladatok felsorolása:
Ápolói feladatok ellátása a klinika fekvőbeteg osztályain.
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, május 4
810701 ÁOK Biofizikai Intézet
Pályázati azonosító:
10348
Ellátandó feladatok felsorolása:
A laboratóriumi munkához szükséges eszközök előkészítése. Az eszközök folyamatos higiénés és speciális tisztántartása, laborbútorok felületi tisztítása, fertőtlenítési feladatok ellátása. A laboratóriumban használt tárolóedények felhasználásnak megfelelő, szakszerű tisztítása. Egyszerhasználatos fogyóeszközök folyamatos feltöltése. Az Intézet ruhakészletének kiadása, mosásra előkészítése. Kisebb...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, május 4
861700 ÁJK Polgári Jogi Tanszék
Pályázati azonosító:
10167
Ellátandó feladatok felsorolása:
a) képviseli a tanszéket, b) szervezi és összehangolja a tanszék oktató és tudományos munkáját, c) irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott oktatók és más foglalkoztatottak munkáját, d) végrehajtja az egyetemi és kari vezetés döntéseit, e) véleményt nyilvánít a tanszéket érintő valamennyi kérdésben, f) irányítja és ellenőrzi a tanszék igazgatását és gazdálkodását, g) rendelkezik a tanszék...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, május 11
813503 ÁJK Kriminológiai és Büntetésvégrehajtási jogi Tsz
Pályázati azonosító:
10168
Ellátandó feladatok felsorolása:
a) képviseli a tanszéket, b) szervezi és összehangolja a tanszék oktató és tudományos munkáját, c) irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott oktatók és más foglalkoztatottak munkáját, d) végrehajtja az egyetemi és kari vezetés döntéseit, e) véleményt nyilvánít a tanszéket érintő valamennyi kérdésben, f) irányítja és ellenőrzi a tanszék igazgatását és gazdálkodását, g) rendelkezik a tanszék...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, május 11
860800 ÁJK Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék
Pályázati azonosító:
10166
Ellátandó feladatok felsorolása:
a) képviseli a tanszéket, b) szervezi és összehangolja a tanszék oktató és tudományos munkáját, c) irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott oktatók és más foglalkoztatottak munkáját, d) végrehajtja az egyetemi és kari vezetés döntéseit, e) véleményt nyilvánít a tanszéket érintő valamennyi kérdésben, f) irányítja és ellenőrzi a tanszék igazgatását és gazdálkodását, g) rendelkezik a tanszék...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, május 11
893100 TTK Dékáni Hivatal
Pályázati azonosító:
10257
Ellátandó feladatok felsorolása:
- Szervezi és irányítja a Dékáni Hivatal munkáját, összehangolja a Kar szervezeti egységeinek ügyviteli tevékenységét. - Ellátja a Kari Tanács titkári feladatait. Elkészíti az Egyetem Szenátusa számára szükséges kari előterjesztéseket, anyagokat. Szervezi és előkészíti a Dékáni Tanács, a Vezetői értekezlet üléseit. Döntés-előkészítő és végrehajtást ellenőrző tevékenységével segíti a kari vezetők...
Benyújtási határidő:
vasárnap, 2017, április 30
118777 KK Érsebészeti Klinika
Pályázati azonosító:
10112
Ellátandó feladatok felsorolása:
a klinikán folyó ápolási munka tervezése, szervezése, irányítása, koordinálása - az egészségügyi szakdolgozók képzésének, továbbképzésének tervezése - a klinikán folyó felső és középfokú gyakorlati képzések felügyelete - adminisztratív feladatok, jelentések, beszámolók és alapnyilvántartások elkészítése
Benyújtási határidő:
kedd, 2017, május 2

 

 

Nyilvános álláspályázataink elsődlegesen

a Közszolgálati Állásportálon (a továbbiakban: Közigállás) kerülnek publiklására, szövegeltérés esetén a Közigállás oldalán megjelent hirdetmény szövege az irányadó. A hirdetmény jelen oldalon publikált szövege tájékoztató jellegű. A nyilvános pályázatok hivatalos, Közigálláson megjelent szövege oldalunkon, a pályázati szöveg alján csatolmányként is elérhető.

 

A Pécsi Tudományegyetem  - mint álláspályázatot hirdető -  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint

az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.