Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Álláspályázatok

 Nyilvános álláspályázataink elsődlegesen a Közszolgálati Állásportálon (a továbbiakban: Közigállás) kerülnek publiklására, az Egyetem honlapján csak a pályázatok utóközlése történik, néhány nappal a hivatalos megjelenést követően. Szövegeltérés esetén a Közigállás oldalán megjelent hirdetmény szövege az irányadó. A nyilvános hirdetmények jelen oldalon publikált szövege tájékoztató jellegű.

 A Pécsi Tudományegyetem  - mint álláspályázatot hirdető -  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.

Önéletrajz beküldése a PTE Önéletrajz-adatbázisába - tovább

Ön jelenleg nincs bejelentkezve az oldalra, ezért az alábbi listában esetleges belső pályázataink nem jelennek meg.

113399 KK Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika
Pályázati azonosító:
10683
Megjegyzések a pályázathoz:
Pályakezdő jelentkezését is várjuk.
Ellátandó feladatok felsorolása:
Bőrgyógyászati fekvőbeteg osztályon ápolási feladatok ellátása.
Benyújtási határidő:
szerda, 2017, október 4
113699 KK Fül-Orr-Gégészeti- és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Pályázati azonosító:
11445
Megjegyzések a pályázathoz:
Ellátandó feladatok felsorolása:
A műtéti program elvárásainak megfelelően előkészíti a műtő helyiséget. Ellenőrzi az anyagok, eszközök, műszerek, technikai berendezések ottlétét, működőképességét. A műtét során végrehajtja a team utasításait. Előkészíti a következő műtéthez a beteget és a műtőt.
Benyújtási határidő:
szerda, 2017, szeptember 27
KA EGI Egészségügyi Gazdálkodási Főosztály
Pályázati azonosító:
11357
Megjegyzések a pályázathoz:
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető: Jászai Gábor EGF főosztályvezető (jaszai.gabor@pte.hu; 72/501-500/33137 m.) vagy Göbölyös Ivett, referensi koordinátor (gobolyos.ivett@pte.hu; 72/501-500/33020 m.)
Ellátandó feladatok felsorolása:
Kiemelt feladatok: - megrendelések, kötelezettségvállalások, számlák ügyintézése, - az Egyetem által használt integrált rendszer moduljainak ismerete, adatok, információk rögzítése, tárolása és elemzése, a tárolt adatok lekérdezése, adatszolgáltatáshoz szükséges feldolgozása, - kötelezettségvállalást eredményező szerződések, megállapodások előkészítése, nyilvántartása, - pénzügyi keretek...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, szeptember 28
KK Orvosszakmai Igazgatóság, Egészségügyi Igazgatási Osztály
Pályázati azonosító:
11443
Megjegyzések a pályázathoz:
Ellátandó feladatok felsorolása:
Működési engedélyekért felelős osztályvezető munkájának szakmai támogatás kapcsolattartás engedélyező hatóságokkal közreműködés döntés-előkészítési munkálatokban projektekkel kapcsolatos adminisztratív, illetve operatív feladatok ellátása napi szintű kapcsolattartás, együttműködés és segítségnyújtás a Klinikáknak/Intézeteknek szakfeladatok önálló ellátása kimutatások, elemzések készítése.
Benyújtási határidő:
szerda, 2017, szeptember 27
KA MSZI MF Műszaki Osztály
Pályázati azonosító:
11391
Megjegyzések a pályázathoz:
Ellátandó feladatok felsorolása:
Villamos energiaellátó rendszerek (villamos teherelosztó állomás, kapcsolóterek, fogyasztásmérők, ellenőrző és elosztó berendezések) nyilvántartása-, karbantartása-, felügyelete. Ezen belül: - 11 / 04 kV-os Transzformátor állomások, 0,4 kV-os kapcsolóterek üzemének ellenőrzése, felügyelete, szükséges javítások megrendelése, karbantartási munkák kivitelezésnek ellenőrzése. - Villamos...
Benyújtási határidő:
szerda, 2017, szeptember 27
895200 TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet
Pályázati azonosító:
11405
Megjegyzések a pályázathoz:
A pályázatot elektronikus úton kérjük benyújtani a hrpalyazat@gamma.ttk.pte.hu címre, a levél tárgyába kérjük feltüntetni a pályázati azonosítószámot (11405).
Ellátandó feladatok felsorolása:
Részvétel a küzdősportok (judo, karate, grundbirkózás, ökölvívás) tantárgyak gyakorlati és elméleti oktatásában. A pályázók között előnyben részesül az, aki szakedzői végzettséggel rendelkezik, és/vagy módszertani tantárgyak oktatására is alkalmas. A sporttudományi képzések keretein belül a sportági gyakorlati tárgyak oktatása mellett lehetőség szerint azok elméleti hátterének oktatásában is...
Benyújtási határidő:
hétfő, 2017, október 9
113699 KK Fül-Orr-Gégészeti- és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Pályázati azonosító:
11268
Megjegyzések a pályázathoz:
A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások: Szakmai koncepció ismertetése, maximum 3 oldalas szakmai önéletrajz (12-es betűmérettel és szimpla sorközzel), 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (nem PTE pályázó esetében), végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz.
Ellátandó feladatok felsorolása:
A klinika gyógyító, oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. A Fül-Orr- Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika szakszerű működéséhez magas színvonalú orvos szakmai munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, szakmai és gazdálkodási felelősség a PTE KK SzMSz 40. §-ban meghatározottak vonatkozásában. Graduális képzésben résztvevő hallgatók magyar, angol és német nyelvű...
Benyújtási határidő:
hétfő, 2017, október 2
ÁOK Transzlációs Medicina Intézet
Pályázati azonosító:
10972
Megjegyzések a pályázathoz:
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai koncepció ismertetése, maximum 3 oldalas szakmai önéletrajz (12-es betűmérettel és szimpla sorközzel), 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (nem PTE pályázó esetében), végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz.
Ellátandó feladatok felsorolása:
Az intézetigazgató akadályoztatása esetén az intézet oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. A Transzlációs Medicina Intézet szakszerű működéséhez magas színvonalú orvos szakmai munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, szakmai és gazdálkodási felelősség a PTE ÁOK SzMSz 29. §-ban meghatározottak vonatkozásában. Graduális képzésben résztvevő hallgatók magyar, angol és német...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, szeptember 28