Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Álláspályázatok

Nem talál Önnek megfelelő pályázati kiírást? Küldje be önéletrajzát adatbázisunkba!

Ön jelenleg nincs bejelentkezve az oldalra, ezért az alábbi listában belső pályázataink nem jelennek meg.

117400 KK Gyógyszertár
Pályázati azonosító:
1010610107
Ellátandó feladatok felsorolása:
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyógyszertár lakossági gyógyszerellátást biztosító patikájában gyógyszertári szakasszisztensi feladatok ellátása, Expediálás (gyógyszerkiadás), A vevőkör tájékoztatása, kiszolgálása és szakmai tanácsadás nyújtása,
Benyújtási határidő:
szombat, 2017, április 1
118777 KK Érsebészeti Klinika
Pályázati azonosító:
1011510116
Ellátandó feladatok felsorolása:
Érsebészeti Klinikán a végzettségének megfelelő alap és szakápolói feladatok ellátása 3 műszakos munkarendben. A beteg ember szükségleteinek kielégítése az ápolási folyamat szerint, a szükségletek felmérése, ápolási anamnézis felvétele, az ápolás megtervezése, végrehajtása, dokumentálása. Az ápolás hatékonyságának ellenőrzése, értékelése. Műtétre váró betegek előkészítése, postoperatív...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, március 23
116998 KK Sürgősségi Orvostani Tsz Sürg. Betegellátó Oszt
Pályázati azonosító:
9897
Ellátandó feladatok felsorolása:
Betegek felvétele Medsol rendszerbe, kódolás és egyéb adminisztratív feladatok ellátása.
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, március 23
117400 KK Gyógyszertár
Pályázati azonosító:
1010410105
Ellátandó feladatok felsorolása:
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyógyszertár lakossági gyógyszerellátást biztosító patikájában gyógyszerészi feladatok ellátása, Expediálás (gyógyszerkiadás), A vevőkör tájékoztatása, kiszolgálása és szakmai tanácsadás nyújtása,
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, március 30
113199 KK II.sz Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai C.
Pályázati azonosító:
10004
Ellátandó feladatok felsorolása:
A PTE SzMSz Foglalkoztatási követelményrendszerének 63. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, különös tekintettel az alábbiakra: a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág átfogó ismerete, tantárgycsoport összefogásához, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállításához, valamint magas színvonalú előadások tartásához idegen nyelven is szükséges felkészültség, b) az oktatott...
Benyújtási határidő:
péntek, 2017, március 31
116399 KK Urológiai Klinika
Pályázati azonosító:
10005
Ellátandó feladatok felsorolása:
PTE SzMSz Foglalkoztatási követelményrendszerének 63.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, különös tekintettel az alábbiakra: a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág átfogó ismerete, tantárgycsoport összefogásához,, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállításához, valamint magas színvonalú előadások tartásához idegen nyelven is szükséges felkészültség, b) az oktatott...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, március 23
813501 ÁOK Gyógyszerészeti Intézet
Pályázati azonosító:
9347
Ellátandó feladatok felsorolása:
A PTE SzMSz Foglalkoztatás követelményrendszerének 62. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, különös tekintettel az alábbiakra: a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág átfogó ismerete, tantárgycsoport összefogásához, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállításához, valamint magas színvonalú előadások tartásához idegen nyelven is szükséges felkészültség, b) az oktatott...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, március 23
Illyés Gyula Gyakorló Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorló Óvoda
Pályázati azonosító:
9922
Ellátandó feladatok felsorolása:
5 - 8. osztályos történelem órák tartása, erkölcstan oktatása.
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, március 23
ETK PTE Hagyományos Kínai Orvoslás Konfuciusz Intézete
Pályázati azonosító:
10063
Ellátandó feladatok felsorolása:
- A Konfuciusz intézethez tartozó kurzusokat, előadásokat érintően oktatásszervezési feladatok ellátása - Az intézet ügyiratkezelői feladatait látja el, a PTE iratkezelési szabályzata szerint. - Kapcsolattartás az intézet tevékenységéhez kapcsolódóan az oktatókkal, valamint más kari, egyetemi és az intézettel együttműködő szervezeti egységek munkatársaival. - A Konfuciusz Intézet kínai kooperáló...
Benyújtási határidő:
hétfő, 2017, március 27
113199 KK II.sz Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai C.
Pályázati azonosító:
10048
Ellátandó feladatok felsorolása:
A klinika gyógyító, oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. A II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum szakszerű működéséhez magas színvonalú orvos szakmai munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, szakmai és gazdálkodási felelősség a PTE KK SzMSz 40. §-ban meghatározottak vonatkozásában. Graduális képzésben résztvevő hallgatók magyar, angol és német nyelvű...
Benyújtási határidő:
szerda, 2017, április 12
Tanárképző Központ
Pályázati azonosító:
9966
Ellátandó feladatok felsorolása:
irányítja a Központot, felel a Központ jogszabályoknak, szabályzatoknak és szakmai feltételeknek megfelelő működéséért - felel a Központ jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban meghatározott feladatainak ellátásáért, így különösen gondoskodik a tanárképzés szakmai, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolásáról, valamint az elméleti és gyakorlati képzés szervezéséről - a vonatkozó...
Benyújtási határidő:
péntek, 2017, április 7
114699 KK Neurológiai Klinika
Pályázati azonosító:
10124
Ellátandó feladatok felsorolása:
A klinika gyógyító, oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. A Neurológiai Klinika szakszerű működéséhez magas színvonalú orvos szakmai munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, szakmai és gazdálkodási felelősség a PTE KK SzMSz 40. §-ban meghatározottak vonatkozásában. Graduális képzésben résztvevő hallgatók magyar, angol és német nyelvű oktatásának koordinálása, a...
Benyújtási határidő:
péntek, 2017, április 7
812300 ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Int.
Pályázati azonosító:
9884
Ellátandó feladatok felsorolása:
Az intézetigazgató akadályoztatása esetén az intézet oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. A Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet szakszerű működéséhez magas színvonalú orvos szakmai munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, szakmai és gazdálkodási felelősség a PTE ÁOK SzMSz 29. §-ban meghatározottak vonatkozásában. Graduális képzésben résztvevő hallgatók magyar, angol...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, március 23
439900 Janus Egyetemi Színház
Pályázati azonosító:
9963
Ellátandó feladatok felsorolása:
(3) Az igazgató felelős a JESZ feladatainak maradéktalan ellátásáért, a költséghatékony gazdálkodásért, a JESZ munkájának az Egyetem igényeit szem előtt tartó szervezéséért, fejlesztéséért. A rektor által átruházott hatáskörben munkáltatói jogkört gyakorol a JESZ alkalmazásában álló dolgozók fölött a PTE foglalkoztatási követelményrendszerében meghatározottak szerint. 8. § Az igazgató feladat- és...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, március 23
KA MSZI MF Létesítményüzemeltetési Osztály
Pályázati azonosító:
9836
Ellátandó feladatok felsorolása:
Az általa vezetett osztály: - üzemelteti, karbantartja és működteti az Egyetem oktatási, kollégiumi, sportcélú és klinikai épületeit, illetve a nagyértékű tárgyi eszközeit (pl.: műszerek) és egyéb berendezéseit (épülettartozékok), részt vesz az Egyetem rövid- és középtávú fejlesztési-korszerűsítési terveinek kidolgozásában, - biztosítja, működteti a szállásszolgáltatásokat (kollégiumok,...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, március 23
Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola
Pályázati azonosító:
10128
Ellátandó feladatok felsorolása:
• Irányítja az oktatás és nevelés folyamatát. • Részt vesz az intézményi dokumentációk elkészítésébe, azok felülvizsgálatában. • Részt vesz a tantárgyfelosztás elkészítésében. • Elkészíti és koordinálja a szakközépiskolai képzés beiskolázási marketingtervét. • A nevelési intézményvezető helyettes vezetésével részt vesz a beiratkozás teendőiben és az osztályok kialakításában. • Koordinálja a...
Benyújtási határidő:
kedd, 2017, április 11
Illyés Gyula Gyakorló Iskola Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
Pályázati azonosító:
9921
Ellátandó feladatok felsorolása:
Gyakorló óvoda, általános iskola és művészeti iskola szakmai vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása, gazdasági ügyek figyelemmel kísérése, a technikai dolgozók és a pedagógusok munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése.
Benyújtási határidő:
hétfő, 2017, április 3

 

 

Nyilvános álláspályázataink elsődlegesen

a Közszolgálati Állásportálon (a továbbiakban: Közigállás) kerülnek publiklására, szövegeltérés esetén a Közigállás oldalán megjelent hirdetmény szövege az irányadó. A hirdetmény jelen oldalon publikált szövege tájékoztató jellegű. A nyilvános pályázatok hivatalos, Közigálláson megjelent szövege oldalunkon, a pályázati szöveg alján csatolmányként is elérhető.

 

A Pécsi Tudományegyetem  - mint álláspályázatot hirdető -  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint

az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.