Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Álláspályázatok

Nem talál Önnek megfelelő pályázati kiírást? Küldje be önéletrajzát adatbázisunkba!

Ön jelenleg nincs bejelentkezve az oldalra, ezért az alábbi listában belső pályázataink nem jelennek meg.

116399 KK Urológiai Klinika
Pályázati azonosító:
10005
Ellátandó feladatok felsorolása:
PTE SzMSz Foglalkoztatási követelményrendszerének 63.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, különös tekintettel az alábbiakra: a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág átfogó ismerete, tantárgycsoport összefogásához,, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállításához, valamint magas színvonalú előadások tartásához idegen nyelven is szükséges felkészültség, b) az oktatott...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, március 23
113999 KK Idegsebészeti Klinika
Pályázati azonosító:
8418
Ellátandó feladatok felsorolása:
Neurológiai eredetű beszéd – és nyelvi zavarok logopédiai kezelése, - Beteg és hozzátartozó educátio.
Benyújtási határidő:
szerda, 2017, március 8
813501 ÁOK Gyógyszerészeti Intézet
Pályázati azonosító:
9347
Ellátandó feladatok felsorolása:
A PTE SzMSz Foglalkoztatás követelményrendszerének 62. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, különös tekintettel az alábbiakra: a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág átfogó ismerete, tantárgycsoport összefogásához, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállításához, valamint magas színvonalú előadások tartásához idegen nyelven is szükséges felkészültség, b) az oktatott...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, március 23
812700 ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet
Pályázati azonosító:
9845
Ellátandó feladatok felsorolása:
Az intézet hemogenetikai tanszéke oktatási-kutatói feladatainak ellátása. Genetikai kutatólaboratóriumi munkavégzés, tudományos pályázati aktivitás, publikáció magyar és idegen nyelven. Oktatási feladatok: graduális képzésben az igazságügyi orvostan hemogenetikai tananyagrészének oktatása angol vagy német és magyar nyelven, részvétel a postgraduális szakképzésben. Részvétel tudományos diákkörös...
Benyújtási határidő:
szerda, 2017, március 8
Illyés Gyula Gyakorló Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorló Óvoda
Pályázati azonosító:
9922
Ellátandó feladatok felsorolása:
5 - 8. osztályos történelem órák tartása, erkölcstan oktatása.
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, március 23
830200 MK Képzőművészeti Intézet
Pályázati azonosító:
9573
Ellátandó feladatok felsorolása:
- A kinevezendő egyetemi docens feladata a Képzőművészeti Intézet Festészet Tanszéken a festőművész szak főtárgy programjának megvalósításában és megújításában kezdeményező szerepet vállalni, osztály vezetőként a hozzárendelt hallgatók munkáját irányítani. - a tanszék által meghirdetett tantárgyak tervezése, előadásainak tartása, szemináriumi oktatása minden tantárgy esetében, minden kari tanácsi...
Benyújtási határidő:
kedd, 2017, február 28
113499 KK Fogászati- és Szájsebészeti Klinika
Pályázati azonosító:
9813
Ellátandó feladatok felsorolása:
A PTE SzMSz Foglalkoztatás követelményrendszerének 63. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, különös tekintettel az alábbiakra: a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág átfogó ismerete, tantárgycsoport összefogásához, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállításához, valamint magas színvonalú előadások tartásához idegen nyelven is szükséges felkészültség, b) az oktatott...
Benyújtási határidő:
hétfő, 2017, február 27
812300 ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Int.
Pályázati azonosító:
9884
Ellátandó feladatok felsorolása:
Az intézetigazgató akadályoztatása esetén az intézet oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. A Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet szakszerű működéséhez magas színvonalú orvos szakmai munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, szakmai és gazdálkodási felelősség a PTE ÁOK SzMSz 29. §-ban meghatározottak vonatkozásában. Graduális képzésben résztvevő hallgatók magyar, angol...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, március 23
439900 Janus Egyetemi Színház
Pályázati azonosító:
9963
Ellátandó feladatok felsorolása:
(3) Az igazgató felelős a JESZ feladatainak maradéktalan ellátásáért, a költséghatékony gazdálkodásért, a JESZ munkájának az Egyetem igényeit szem előtt tartó szervezéséért, fejlesztéséért. A rektor által átruházott hatáskörben munkáltatói jogkört gyakorol a JESZ alkalmazásában álló dolgozók fölött a PTE foglalkoztatási követelményrendszerében meghatározottak szerint. 8. § Az igazgató feladat- és...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, március 23
KA MSZI MF Létesítményüzemeltetési Osztály
Pályázati azonosító:
9836
Ellátandó feladatok felsorolása:
Az általa vezetett osztály: - üzemelteti, karbantartja és működteti az Egyetem oktatási, kollégiumi, sportcélú és klinikai épületeit, illetve a nagyértékű tárgyi eszközeit (pl.: műszerek) és egyéb berendezéseit (épülettartozékok), részt vesz az Egyetem rövid- és középtávú fejlesztési-korszerűsítési terveinek kidolgozásában, - biztosítja, működteti a szállásszolgáltatásokat (kollégiumok,...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, március 23
ÁOK Sportmedicina Tanszék
Pályázati azonosító:
9839
Ellátandó feladatok felsorolása:
A tanszékvezető akadályoztatása esetén a tanszék oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. A Sportmedicina Tanszék szakszerű működéséhez magas színvonalú orvos szakmai munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, szakmai és gazdálkodási felelősség a PTE ÁOK SzMSz 29. §-ban meghatározottak vonatkozásában. Graduális képzésben résztvevő hallgatók magyar, angol és német nyelvű...
Benyújtási határidő:
hétfő, 2017, március 6
KA IIG Alkalmazás- és Szolgáltatásfejlesztési Osztály
Pályázati azonosító:
9916
Ellátandó feladatok felsorolása:
- egyedi fejlesztési igények megvalósítása - programspecifikációk, rendszertervek készítése - verziófrissítések, tesztelések megvalósítása - tudásbázis építése, karbantartása - feladatok folyamatos dokumentálása - együttműködés a külső és belső partnerekkel - az Informatikai Igazgatóság eljárásrendjének betartása
Benyújtási határidő:
szerda, 2017, március 8
KA MSZI Munkabiztonsági Koordinációs Osztály
Pályázati azonosító:
9957
Ellátandó feladatok felsorolása:
Teljes körű tűzvédelmi feladatok ellátása az alábbi jogszabályok alapján: - 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, - az 54/2014 (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, A 9/2015. (III.25) BM rendelet alapján a szakmai képesítés biztosítása a Pécsi Tudományegyetemnél.
Benyújtási határidő:
szerda, 2017, március 8
KA MSZI Munkabiztonsági Koordinációs Osztály
Pályázati azonosító:
9952
Ellátandó feladatok felsorolása:
Teljes körű környezetvédelmi feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok alapján. A 11/1996 (VII.4.) KTM rendelet alapján a szakmai képesítés biztosítása a Pécsi Tudományegyetemnél.
Benyújtási határidő:
szerda, 2017, március 8
KA MSZI Munkabiztonsági Koordinációs Osztály
Pályázati azonosító:
9953
Ellátandó feladatok felsorolása:
Teljes körű munkavédelmi feladatok ellátása a Munkavédelmi törvény alapján, a törvény által előírt munkavédelmi képzettség biztosítása.
Benyújtási határidő:
szerda, 2017, március 8
KA Humánpolitikai Igazgatóság
Pályázati azonosító:
9402
Ellátandó feladatok felsorolása:
A Humánpolitikai Igazgatóság működéséhez kapcsolódó átfogó feladatok, PTE szintű HR projektek (nem uniós pályázatok, hanem átfogó témák) önálló tervezése, végrehajtási rend és tevékenységek kialakítása, végrehajtás, utánkövetés, ellenőrzés, a HR vezetésének támogatása, szakmai, szervezetfejlesztési kérdésekben.
Benyújtási határidő:
szerda, 2017, március 8
EK TK KK Digitális Tartalomszolgáltatási Osztály
Pályázati azonosító:
9926
Ellátandó feladatok felsorolása:
-Digitális tartalmak kezelése -Közreműködés az online szolgáltatási felületek működtetésében, -Részvétel adatbázisrendszerek és metaadatok menedzselésében,-WordPress tartalomkezelő rendszer használata, Adminisztratív,adatrögzítési feladatok ellátása, -Corvina integrált könyvtári rendszer használata, Web 2.0 eszközök és alkalmazások használata
Benyújtási határidő:
szerda, 2017, március 8
839900 Művészeti Kar
Pályázati azonosító:
9811
Ellátandó feladatok felsorolása:
A dékán feladat- és hatáskörébe tartozik különösen: a) rektor és a kancellár által átruházott hatáskörben képviseli az Egyetemet, valamint a Kar képviselete az egyetemi, illetőleg más fórumok előtt, b) irányítja a Karon folyó képzési, tudományos és kutatási tevékenységet, c) az Egyetem oktatási, kutatási, valamint humán erőforrás stratégiájával összhangban meghatározza a Kar képzési, tudományos...
Benyújtási határidő:
hétfő, 2017, március 13

 

 

Nyilvános álláspályázataink elsődlegesen

a Közszolgálati Állásportálon (a továbbiakban: Közigállás) kerülnek publiklására, szövegeltérés esetén a Közigállás oldalán megjelent hirdetmény szövege az irányadó. A hirdetmény jelen oldalon publikált szövege tájékoztató jellegű. A nyilvános pályázatok hivatalos, Közigálláson megjelent szövege oldalunkon, a pályázati szöveg alján csatolmányként is elérhető.

 

A Pécsi Tudományegyetem  - mint álláspályázatot hirdető -  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint

az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.