Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Álláspályázatok

 Nyilvános álláspályázataink elsődlegesen a Közszolgálati Állásportálon (a továbbiakban: Közigállás) kerülnek publiklására, az Egyetem honlapján csak a pályázatok utóközlése történik, néhány nappal a hivatalos megjelenést követően. Szövegeltérés esetén a Közigállás oldalán megjelent hirdetmény szövege az irányadó. A nyilvános hirdetmények jelen oldalon publikált szövege tájékoztató jellegű.

 A Pécsi Tudományegyetem  - mint álláspályázatot hirdető -  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.

Önéletrajz beküldése a PTE Önéletrajz-adatbázisába - tovább

Ön jelenleg nincs bejelentkezve az oldalra, ezért az alábbi listában esetleges belső pályázataink nem jelennek meg.

113499 KK Fogászati- és Szájsebészeti Klinika
Pályázati azonosító:
11706
Megjegyzések a pályázathoz:
Ellátandó feladatok felsorolása:
Műtőssegédi feladatok ellátása a PTE KK Fogászati- és Szájsebészeti Klinikán.
Benyújtási határidő:
péntek, 2017, október 27
KA KI Közbeszerzési Főosztály,
Pályázati azonosító:
11655
Megjegyzések a pályázathoz:
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • szakmai koncepció ismertetése • szakmai önéletrajz • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata (nyelvvizsga bizonyítvány, referensi bizonyítvány) • hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek • nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyon-nyilatkozati kötelezettségének határidőben eleget tesz • nem PTE-s közalkalmazott pályázó esetén a kinevezéskor erkölcsi bizonyítvány
Ellátandó feladatok felsorolása:
- az éves közbeszerzési terv és az éves statisztikai összegzés elkészítése, közbeszerési eljárások lebonyolítása, - tájékoztatást nyújt közbeszerzési kérdésekben, - javaslatot tesz az Egyetem szakszerű és jogszerű működését elősegítő közbeszerzési megoldásokra, - vezeti a közbeszerzések adatairól szóló nyilvántartást és elkészíti a benyújtott igények alapján az adatszolgáltatást, - szakértői...
Benyújtási határidő:
szombat, 2017, november 11
830100 MK Dékáni Hivatal
Pályázati azonosító:
11671
Megjegyzések a pályázathoz:
Ellátandó feladatok felsorolása:
- Szervezi és irányítja a Dékáni Hivatal munkáját, összehangolja a Kar szervezeti egységeinek ügyviteli tevékenységét. Feladatát a dékán közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el a hivatali ügyrendben szabályozottak szerint. a) irányítja a Dékáni Hivatalt, összehangolja a szervezeti egységek működését, azok egymással, valamint az Intézetekkel történő együttműködését, b) szervezi és...
Benyújtási határidő:
kedd, 2017, november 7
ÁOK Szimulációs Oktatási Központ
Pályázati azonosító:
11586
Megjegyzések a pályázathoz:
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Szakmai koncepció ismertetése, maximum 3 oldalas szakmai önéletrajz (12-es betűmérettel és szimpla sorközzel) • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (nem PTE pályázó esetében) • Végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata • Hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek • Összeférhetetlenségi nyilatkozat • Nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz
Ellátandó feladatok felsorolása:
A Szimulációs Oktatási Központ tevékenységének tervezése, irányítása, felügyelete. Magas színvonalú szakmai munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, szakmai és gazdálkodási felelősség a PTE ÁOK SzMSz 42. §-ban és a Szimulációs Oktatási Központ működési rendjében meghatározottak szerint.. Kapcsolattartás a graduális orvosképzésben és postgraduális továbbképzésben részt vevő klinikák és...
Benyújtási határidő:
hétfő, 2017, október 30
813300 ÁOK Sebészeti Oktató és Kutató Intézet
Pályázati azonosító:
11478
Megjegyzések a pályázathoz:
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai koncepció ismertetése, maximum 3 oldalas szakmai önéletrajz (12-es betűmérettel és szimpla sorközzel), 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (nem PTE pályázó esetében), végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, összeférhetetlenségi nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz.
Ellátandó feladatok felsorolása:
Az intézet oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. A Sebészeti Oktató és Kutató Intézet szakszerű működéséhez magas színvonalú orvos szakmai munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, szakmai és gazdálkodási felelősség a PTE ÁOK SzMSz 29. §-ban meghatározottak vonatkozásában. Graduális képzésben résztvevő hallgatók magyar, angol és német nyelvű oktatásának koordinálása, a...
Benyújtási határidő:
péntek, 2017, november 3
811500 ÁOK Élettani Intézet
Pályázati azonosító:
11587
Megjegyzések a pályázathoz:
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • szakmai önéletrajz, végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (kivétel: ha a pályázó már a PTE alkalmazottja), szakmai koncepció ismertetése • nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.
Ellátandó feladatok felsorolása:
A PTE SzMSz Foglalkoztatási követelményrendszerének 63. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, különös tekintettel az alábbiakra: a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág átfogó ismerete, tantárgycsoport összefogásához, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállításához, valamint magas színvonalú előadások tartásához idegen nyelven is szükséges felkészültség, b) az oktatott...
Benyújtási határidő:
hétfő, 2017, október 30
814300 ÁOK Orvosi Népegészségtan Intézet
Pályázati azonosító:
11477
Megjegyzések a pályázathoz:
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (kivétel: ha a pályázó már a PTE alkalmazottja), szakmai koncepció ismertetése, hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.
Ellátandó feladatok felsorolása:
A PTE SzMSz Foglalkoztatási követelményrendszerének 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, különös tekintettel az alábbiakra: a) tudományszakának átfogó ismerete, alkotó művelése, fejlesztése, b) meghatározó módon való részvétel a kutatóhely, a kar, az egyetem tudományos feladatainak kidolgozásában, a végrehajtás irányításában és ellenőrzésében, a kutatócsoport munkájának...
Benyújtási határidő:
péntek, 2017, november 3