Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Tanszékvezető-helyettes

k, 2017/02/14 - 08:29 -- Somlói Renátó
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Szervezeti egység: 
ÁOK Sportmedicina Tanszék
Kategória: 
Vezető
Pályázati azonosító: 
9839
Pályázat típusa: 
Nyilvános
Benyújtási határidő: 
hétfő, 2017, március 6
Elbírálási határidő: 
2017
Betölthető legkorábban: 
2017
Jogviszony típusa: 
Határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: 
3-5 év
Ellátandó feladatok felsorolása: 
A tanszékvezető akadályoztatása esetén a tanszék oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. A Sportmedicina Tanszék szakszerű működéséhez magas színvonalú orvos szakmai munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, szakmai és gazdálkodási felelősség a PTE ÁOK SzMSz 29. §-ban meghatározottak vonatkozásában. Graduális képzésben résztvevő hallgatók magyar, angol és német nyelvű oktatásának koordinálása, a posztgraduális képzés felügyelete. Előadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol és/vagy német nyelven.
Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség,
Tudományos fokozat: 
PhD
Nyelvismeret: 
Angol nyelven előadói és vitakészség
Gyakorlat: 
legalább 10 éves oktatói gyakorlat
Postacím: 
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
Elbírálás módja: 
PTE szabályzatai szerint.
Egyéb feltétel: Jelentős tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések. A tudományos tevékenység adatainak igazolására kérjük a pályázathoz csatolni a pályázat beadásakor lezárt MTMT táblázatot és a közlemények összesített impaktfaktorát. A közlemények típusai és a citációk megítélésében az MTMT szabályai és a TAB adatbázis adatai a meghatározók.
Megjegyzések a pályázathoz: 
Benyújtandó mellékletek: Szakmai koncepció ismertetése, maximum 3 oldalas szakmai önéletrajz (12-es betűmérettel és szimpla sorközzel), 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (nem PTE pályázó esetében), végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz.
Pályázati kiírás: