Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Egyetemi docens

h, 2017/02/13 - 08:33 -- Somlói Renátó
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Szervezeti egység: 
113499 KK Fogászati- és Szájsebészeti Klinika
Kategória: 
Oktató-kutató, egyéb dipl.
Pályázati azonosító: 
9813
Pályázat típusa: 
Nyilvános
Benyújtási határidő: 
hétfő, 2017, február 27
Elbírálási határidő: 
2017
Betölthető legkorábban: 
2017
Jogviszony típusa: 
Határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
Ellátandó feladatok felsorolása: 
A PTE SzMSz Foglalkoztatás követelményrendszerének 63. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, különös tekintettel az alábbiakra: a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág átfogó ismerete, tantárgycsoport összefogásához, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállításához, valamint magas színvonalú előadások tartásához idegen nyelven is szükséges felkészültség, b) az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása), c) a doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegű részvétel doktori képzésben, habilitált docensek esetében részvétel doktori és habilitációs eljárásokban, d) az oktató és a tudományos munka szervezése, f) rendszeres és sokrétű kapcsolat tartása tudományterületének gyakorlati tevékenységével, tudományos feladatok megoldásának irányítása, pályázati csoportok tevékenységének összefogása, kutatási/szakmai megbízások szerzése, h) kezdeményező és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai közéleti munkában, a kari, egyetemi, különösen oktatásszervezési feladatok megoldásában, i) törekvés az egyetemi tanári követelmények teljesítésére.
Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség
Tudományos fokozat: 
PhD, habilitáció
Nyelvismeret: 
Angol és/vagy német nyelven előadói és vitakészség
Gyakorlat: 
legalább 8 éves oktatói gyakorlat
Postacím: 
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
További feltételek: Jelentős tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósításra vonatkozó elképzelések. A tudományos tevékenység adatainak igazolására kérjük a pályázathoz csatolni a pályázat beadásakor lezárt MTMT táblázatot és a közlemények összesített impaktfaktorát. A közlemények típusai és a citációk megítélésében az MTMT szabályai és a TAB adatbázis adatai a meghatározók.
Megjegyzések a pályázathoz: 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (kivétel: ha a pályázó már a PTE alkalmazottja), szakmai koncepció ismertetése, hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.
Pályázati kiírás: