Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Osztályvezető

 Nyilvános álláspályázataink elsődlegesen a Közszolgálati Állásportálon (a továbbiakban: Közigállás) kerülnek publiklására, az Egyetem honlapján csak a pályázatok utóközlése történik, néhány nappal a hivatalos megjelenést követően. Szövegeltérés esetén a Közigállás oldalán megjelent hirdetmény szövege az irányadó. A nyilvános hirdetmények jelen oldalon publikált szövege tájékoztató jellegű.

 A Pécsi Tudományegyetem  - mint álláspályázatot hirdető -  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.

k, 2017/01/24 - 08:40 -- Somlói Renátó
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Szervezeti egység: 
880100 BTK KARI HIVATAL
Kategória: 
Vezető
Pályázati azonosító: 
9789
Pályázat típusa: 
Nyilvános
Benyújtási határidő: 
csütörtök, 2017, február 23
Elbírálási határidő: 
szombat, 2017, március 25
Betölthető legkorábban: 
szombat, 2017, április 1
Jogviszony típusa: 
Határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: 
3-5 év
Ellátandó feladatok felsorolása: 
• A Kar képzési struktúrájával kapcsolatos adminisztrációs feladatok irányítása • A Kar oktatásszervezésével kapcsolatos feladatoknak a Neptun rendszerben történő adminisztrálása. • A szakindítási anyagok előkészítése • Kapcsolattartás az egyetem más szervezeti egysége, valamint az Oktatási Hivatal és a Magyar Akkreditációs Bizottság felé. • A Kar képzéseivel kapcsolatos akkreditációs feladatok irányítása • Szervezni a felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos beiskolázási feladatokat • Hatékony együttműködés kialakítása a régió középiskoláival. • Irányítani és felügyelni a Kar alumni tevékenységét • Irányítani a Kar Kutatásszervezési feladatait, a tanszéki statisztikai jelentések készíttetését, összegzését
Pályázati feltételek:
Végzettség, szakképzettség: 
Főiskola, vagy egyetem, MA/MSc vagy azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettség,
Nyelvismeret: 
egy középfokú nyelvvizsga
Egyéb feltétel: 
NEPTUN rendszer ismerete, kezelése, Word, Excel felhasználói szintű ismerete
Pályázat benyújtásának módja:
Elbírálás módja: 
A PTE szabályzata szerint.
Egyéb közlemények: 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: diploma másolat, nyelvvizsga bizonyítvány másolat, szakmai önéletrajz, motivációs levél, melyben a pályázó ismerteti az Oktatásszervezés Osztály vezetői feladataival kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, összeférhetetlenségi nyilatkozat, betekintési nyilatkozat
Megjegyzések a pályázathoz: 
A jelentkezésen kérjük feltüntetni az azonosítószámot: 9789.