Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Egyetemi docens

k, 2017/02/14 - 08:44 -- Somlói Renátó
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Szervezeti egység: 
830200 MK Képzőművészeti Intézet
Kategória: 
Oktató-kutató, egyéb dipl.
Pályázati azonosító: 
9573
Pályázat típusa: 
Nyilvános
Benyújtási határidő: 
kedd, 2017, február 28
Elbírálási határidő: 
2017
Betölthető legkorábban: 
2017
Jogviszony típusa: 
Határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
Ellátandó feladatok felsorolása: 
- A kinevezendő egyetemi docens feladata a Képzőművészeti Intézet Festészet Tanszéken a festőművész szak főtárgy programjának megvalósításában és megújításában kezdeményező szerepet vállalni, osztály vezetőként a hozzárendelt hallgatók munkáját irányítani. - a tanszék által meghirdetett tantárgyak tervezése, előadásainak tartása, szemináriumi oktatása minden tantárgy esetében, minden kari tanácsi döntéssel kijelölt szak, szakirány,szakirányú továbbképzés, képzési forma számára; - tananyagok összeállításának koordinálása, kivitelezése, a szemináriumok előkészítése és az oktatási anyagok fejlesztése; - a tárgyakhoz kapcsolódó egyéni hallgatói feladatok konzultációja és értékelése; - a tanszék tudományterületéhez kapcsolódó feladatok, TDK és diplomadolgozatok konzultációja és esetenkénti bírálata;- a kutatómunka koordinálása és végzése a tanszék alaptevékenységeihez tartozó kutatásokban; - az oktatással, kutatással, konferenciákkal kapcsolatos szervezési munkák koordinálása - kiállítás látogatások és tanulmányutak szervezése, szakmai alkotótábor szervezése, közreműködés a lebonyolításban - szakirodalom gyűjtése és feldolgozása; - oktatás a féléves órarend szerint; - Erasmus és vendég hallgatók és oktatók szakmai feladatainak ellátása, munkájuk szervezése, koordinálása; - részvétel az egyetemi és kari bizottságok munkájában; - A Festőművész szak akkreditációs tevékenységében való részvétel - részvétel a MK közéleti tevékenységében.
Egyetem, vizuális nevelőtanár, vagy festőművész végzettséggel,
Tudományos fokozat: 
Doktori fokozat, habilitáció
Nyelvismeret: 
Angol középfokú és francia alapfokú nyelvismeret
Postacím: 
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
További feltételek: Felsőoktatási intézményben legalább nyolc év időtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszonyban állott. A nyolc évbe öt év szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszony, illetve egyéb önálló szakirányú tevékenység beszámítható. A pályázó legyen alkalmas a korszerű művészeti eredmények hiteles képviseletére, művészeti programok önálló vezetésére mind az osztatlan (MA), mind a doktori képzésekben (DLA). A pályázónak készültséggel kell rendelkeznie a klasszikus művész-, és tanárképzésből induló, arra alapozott, de megújuló specializációk, szakirányok vezetésére. A kinevezendő egyetemi docensnek együtt kell működnie a szaktanszék és az intézet művészképzési programjaiban oktató kollégákkal, valamint feladata segíteni a festészeti képzés könyvtári hátterének megerősítését. A leendő egyetemi docens oktató és tudományos, illetve művészeti tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, iskolateremtő egyéniség. A kinevezendő docens vállalja, hogy hazai és külföldi tevékenysége és művészeti szereplései alkalmával feltünteti, hogy a PTE Művészeti Karának oktatója, erről az egyetemi kollektívát is értesíti, lehetőség szerint a kar oktatóit, valamint doktori és graduális diákságát bevonja e tevékenységi körébe
Megjegyzések a pályázathoz: 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz, - az oktatói-tudományos szakmai munkájának és eredményeinek bemutatását tartalmazó dokumentum, - a diploma, oklevél másolata, - külső pályázó esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - a munkakör ellátására vonatkozó szakmai koncepció. -nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik. A pályázatokat 2 példányban kell eljuttatni a Pécsi Tudományegyetem dr. Bódis József rektor címre, valamint elektronikusan is.
Pályázati kiírás: