Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Tanársegéd

h, 2017/09/11 - 08:16 -- Somlói Renátó
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Szervezeti egység: 
895200 TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet
Kategória: 
Oktató-kutató, egyéb dipl.
Pályázati azonosító: 
11405
Pályázat típusa: 
Nyilvános
Benyújtási határidő: 
hétfő, 2017, október 9
Elbírálási határidő: 
2017
Betölthető legkorábban: 
2017
Jogviszony típusa: 
Határozott idő
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
Érvényesség vége: 
péntek, 2018, augusztus 31
Ellátandó feladatok felsorolása: 
Részvétel a küzdősportok (judo, karate, grundbirkózás, ökölvívás) tantárgyak gyakorlati és elméleti oktatásában. A pályázók között előnyben részesül az, aki szakedzői végzettséggel rendelkezik, és/vagy módszertani tantárgyak oktatására is alkalmas. A sporttudományi képzések keretein belül a sportági gyakorlati tárgyak oktatása mellett lehetőség szerint azok elméleti hátterének oktatásában is segít. A pályázó legyen alkalmas szakdolgozati témavezetésre, a hallgatókkal közös munkára.
Egyetem, MA/MSc testnevelő tanári, vagy egyéb sporttudományi végzettség
Tudományos fokozat: 
Megkezdett PhD tanulmányok.
Nyelvismeret: 
Képes angol nyelven oktatni.
Egyéb feltétel: 
Tanársegédnek az nevezhető ki, aki a) MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, b) a doktori képzést megkezdte, c) képes alkotó tevékenység végzésére.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, publikációs lista, motivációs levél, végzettséget igazoló okmányok másolata, igazolás a PhD tanulmányokról, vagy a tudományos fokozatot igazoló okmányok másolata, nyilatkozat, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó nem PTE alkalmazott (kinevezéskor benyújtandó).
Megjegyzések a pályázathoz: 
A pályázatot elektronikus úton kérjük benyújtani a hrpalyazat@gamma.ttk.pte.hu címre, a levél tárgyába kérjük feltüntetni a pályázati azonosítószámot (11405).
Pályázati kiírás: