Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Klinikaigazgató

sze, 2017/09/06 - 09:51 -- Somlói Renátó
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Szervezeti egység: 
113699 KK Fül-Orr-Gégészeti- és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Kategória: 
Vezető
Pályázati azonosító: 
11268
Pályázat típusa: 
Nyilvános
Benyújtási határidő: 
hétfő, 2017, október 2
Elbírálási határidő: 
2017
Betölthető legkorábban: 
2017
Jogviszony típusa: 
Határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: 
3-5 év
Ellátandó feladatok felsorolása: 
A klinika gyógyító, oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. A Fül-Orr- Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika szakszerű működéséhez magas színvonalú orvos szakmai munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, szakmai és gazdálkodási felelősség a PTE KK SzMSz 40. §-ban meghatározottak vonatkozásában. Graduális képzésben résztvevő hallgatók magyar, angol és német nyelvű oktatásának koordinálása, a posztgraduális képzés felügyelete. Előadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol és német nyelven.
Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség
Tudományos fokozat: 
PhD, habilitáció
Nyelvismeret: 
Angol nyelven előadói és vitakészség
Gyakorlat: 
Legalább 10 éves oktatói gyakorlat
Postacím: 
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
Elbírálás módja: 
PTE szabályzatai szerint.
További pályázati feltételek: Jelentős tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések. A tudományos tevékenység adatainak igazolására kérjük a pályázathoz csatolni a pályázat beadásakor lezárt MTMT táblázatot és a közlemények összesített impaktfaktorát. A közlemények típusai és a citációk megítélésében az MTMT szabályai a meghatározók. Akadémiai doktori fokozat vagy professzori cím előnyt jelent. A vezetői poszt betöltéséhez szükséges a PTE-n fennálló közalkalmazotti jogviszony megléte, illetve létesítése.
Megjegyzések a pályázathoz: 
A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások: Szakmai koncepció ismertetése, maximum 3 oldalas szakmai önéletrajz (12-es betűmérettel és szimpla sorközzel), 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (nem PTE pályázó esetében), végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz.
Pályázati kiírás: