Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Egyetemi docens

h, 2017/07/17 - 09:55 -- Somlói Renátó
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Szervezeti egység: 
830300 MK Zeneművészeti Intézet
Kategória: 
Oktató-kutató, egyéb dipl.
Pályázati azonosító: 
10933
Pályázat típusa: 
Nyilvános
Benyújtási határidő: 
kedd, 2017, augusztus 15
Elbírálási határidő: 
2017
Betölthető legkorábban: 
2017
Jogviszony típusa: 
Határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
Ellátandó feladatok felsorolása: 
A kinevezendő docens feladata a Zeneművészeti Intézet Rézfúvós és Ütőhangszer Tanszékén folyó oktatási feladatokban (trombita főtárgy, kamarazene, szakmódszertan és főtárgyjáték-módszertan, zenekari szólamismeret, repertoárismeret kurzusok tartása), konzultációkban (szakdolgozati konzulensi tevékenység), opponensi feladatok ellátásában (szakdolgozatokhoz és diplomamunkákhoz kötődően), kutatásban (önállóan és a tanszéki kutatócsoporthoz kötődően), vizsgáztatásokban és egyéb tanszéki és intézeti feladatokban (pl. akkreditációs tevékenységben) való vezető oktatói részvétel. Művészeti tevékenységben, önálló és kamarazenei hangversenyeken való közreműködés. - a kutatásokhoz kapcsolódó önálló publikációs és konferenciai tevékenység megvalósítása, valamint kutatócsoporti konferenciák szervezése és publikációk szerkesztése - a kutatócsoport tevékenységéhez kapcsolódó projektek megvalósítása - a tanszék akkreditációs tevékenységében való közreműködés, tantervek összeállítása és szervezési feladatok ellátása - a kari Erasmus-kapcsolatok ápolásában és bővítésében való aktív részvétel itthon és külföldön - a tanszék karok közötti képzéseinek bővítésében való közreműködés - tanulmányi kirándulások szervezése és lebonyolítása - kari és tanszéki pályázatokhoz kapcsolódó feladatok ellátása - az intézetigazgató és tanszékvezető által ráruházott hatáskörben képviselni a kart egyetemi, ill. szakmai fórumok előtt, bizottságokban - szakmai kapcsolatok felvétele és ápolása a szomszédos országok felsőoktatási és művészeti intézményeivel.
Egyetem, egyetemi diploma trombitaművész és -tanár végzettséggel,
Tudományos fokozat: 
Művészeti tevékenységért adományozott díj , (Liszt-, Kossuth-díj, Érdemes vagy Kiváló művész) és habilitáció
Nyelvismeret: 
Angol vagy német nyelven előadói és vitakészség
Gyakorlat: 
Felsőoktatási intézményben folytatott legalább 8 év időtartamú oktatási és kutatási tevékenység. A nyolc évbe öt év szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszony beszámítható.
Egyéb feltétel: 
Nemzetközi oktatási és/vagy kutatói tevékenység. - tantárgyfelelősi képesség - művészeti projektekben való részvétel -konferencia-szervezői feladatok ellátása - akkreditációs tapasztalat
Postacím: 
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
Elbírálás módja: 
PTE szabályai szerint
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz, - az oktatói-tudományos szakmai munkájának és eredményeinek bemutatását tartalmazó dokumentum, - a diploma, oklevél másolata, - külső pályázó esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - a munkakör ellátására vonatkozó szakmai koncepció, -megismerhetőségi nyilatkozat, - összeférhetetlenségi nyilatkozat. A pályázatokat 2 példányban kell eljuttatni a Pécsi Tudományegyetem dr. Bódis József rektor címre (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 10933, valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens
Pályázati kiírás: