Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Egyetemi docens

h, 2017/07/17 - 09:45 -- Somlói Renátó
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Szervezeti egység: 
KTK Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet
Kategória: 
Oktató-kutató, egyéb dipl.
Pályázati azonosító: 
10928
Pályázat típusa: 
Nyilvános
Benyújtási határidő: 
kedd, 2017, augusztus 15
Elbírálási határidő: 
2017
Betölthető legkorábban: 
2017
Jogviszony típusa: 
Határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege: 
Részmunkaidő
Heti órakeret: 
30
Ellátandó feladatok felsorolása: 
- aktív tudományos kutatási profil, nemzetközi szintű publikációs tevékenység -folyamatos publikációs tevékenység az akkreditációhoz szükséges tantárgyfelelősség feltételeinek megfelelése - oktatási tevékenység mind magyar mind angol nyelven különös tekintettel az üzleti jog és az emberi erőforrás menedzsment területeken, különös tekintettel annak munkajogi vetületeire és a különleges foglalkoztatási helyzetű munkavállalói szabályokra - aktív szerepvállalás a fiatalabb kollégák szakmai fejlődésének elősegítésében
Egyetem, MA/Msc vagy azzal egyenértékű végzettség
Tudományos fokozat: 
Doktori fokozat, habilitáció
Nyelvismeret: 
Angol középfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga
Postacím: 
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
Elbírálás módja: 
PTE szabályai szerint
egyetemi docenssé az nevezhető ki aki: • MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal és habilitációval rendelkezik, • oktató és tudományos, szakmai, illetőleg kiemelkedő művészeti, gyógyító tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére, • idegen nyelven is képes előadás tartására, • rendelkezik megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal • megfelelő hazai és külföldi publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is •rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat, • széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik. • felsőoktatási intézményben legalább nyolc év időtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszonyban állott. A nyolc évbe öt év szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszony, illetve egyéb önálló szakirányú tevékenység beszámítható.
Megjegyzések a pályázathoz: 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz, - az oktatói-tudományos szakmai munkájának és eredményeinek bemutatását tartalmazó dokumentum, - a diploma, oklevél másolata, - külső pályázó esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - a munkakör ellátására vonatkozó szakmai koncepció, -megismerhetőségi nyilatkozat, - összeférhetetlenségi nyilatkozat. A pályázatokat 2 példányban kell eljuttatni a Pécsi Tudományegyetem dr. Bódis József rektor címre (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 10928 , valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens
Pályázati kiírás: