Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Tanársegéd

 Nyilvános álláspályázataink elsődlegesen a Közszolgálati Állásportálon (a továbbiakban: Közigállás) kerülnek publiklására, az Egyetem honlapján csak a pályázatok utóközlése történik, néhány nappal a hivatalos megjelenést követően. Szövegeltérés esetén a Közigállás oldalán megjelent hirdetmény szövege az irányadó. A nyilvános hirdetmények jelen oldalon publikált szövege tájékoztató jellegű.

 A Pécsi Tudományegyetem  - mint álláspályázatot hirdető -  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.

cs, 2017/07/06 - 10:59 -- Somlói Renátó
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Szervezeti egység: 
830200 MK Képzőművészeti Intézet
Kategória: 
Oktató-kutató, egyéb dipl.
Pályázati azonosító: 
10748
Pályázat típusa: 
Nyilvános
Benyújtási határidő: 
szombat, 2017, július 29
Elbírálási határidő: 
hétfő, 2017, augusztus 28
Betölthető legkorábban: 
péntek, 2017, szeptember 1
Jogviszony típusa: 
Határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
Ellátandó feladatok felsorolása: 
A Művészeti Karon folyó oktatói és hallgatói művészeti tevékenység figyelemmel kísérése, e tevékenységhez kapcsolódó dokumentációs és publikációs tevékenység. -a grafikai műhely vezetésének mindennemű technikai - beszerzési és munkafolyamatokra irányuló vezetése, megszervezése, oktatási tevékenységek beosztása szervezése, műhelyrend kialakítása. - A sokszorosító grafika tárgy oktatása során, személyes tapasztalatán és habitusán túlmenően, a grafika alapvető értékeinek átadása, úgymint gyakorlati és szakmai megvalósításhoz kötődő, valamint szellemi – társadalmi és kultúrtörténeti vonatkozásait közvetítve. - A Kari Erasmus kapcsolatok ápolása -A Tanszék akkreditációs tevékenységében való aktív közreműködés, tantervek összeállítása és szervezési feladatok ellátása. - Tanszéki kiállítások létrehozása, szervezése - Külföldi szakmai kapcsolatok létrehozása - angol nyelvű oktatási képesség -A Tanszékvezetői és a tanszéki oktatói munka segítése az oktatás (előadások és szemináriumok) és a hozzá kapcsolódó tevékenységek (vizsgák, felvételik) lebonyolításában, oktatási segédanyagok létrehozásában, rendszerezésében, irodalomjegyzék összeállításában. A festészet főtárgy mellett további szakmai kurzus megszervezése, oktatása. -A Tanszéki Művészeti Kutatócsoport (TDK –MDK) tevékenységében való részvétel, alkotói, dokumentációs és szervezési tevékenység. -A Tanszék nyári művésztelepein való részvétel, szervezési és dokumentálási feladatok -A tanulmányi kirándulások szervezésében és lebonyolításában való közreműködés. - Kari és Tanszéki pályázatokhoz kapcsolódó feladatok ellátása. - Az Intézetigazgató/ Tanszékvezető által ráruházott hatáskörben képviseli a Kart, az egyetemet különböző szakmai fórumok előtt.
Pályázati feltételek:
Végzettség, szakképzettség: 
Egyetem, művészeti egyetemi végzettség,
Tudományos fokozat: 
DLA vagy megkezdett doktori jogviszony
Nyelvismeret: 
Angol nyelven előadói, szakoktatási és vitakészség
Gyakorlat: 
A jelölt aktív sokszorosítógrafikai tevékenységet tudjon felmutatni. Tanítási gyakorlat és a műhelyvezetési tapasztalat előnyt jelent.
Egyéb feltétel: 
A sikeres pályázó vállalja, hogy (amennyiben még nincs meg a DLA-ja) a Kari Tanács által elvárt időn belül megszerzi a doktori fokozatát.
Elbírálás módja: 
Bírálóbizottság és a Kari Tanács véleménye alapján a Dékán dönt. A pályázók közül a személyes meghallgatásra kiválasztott jelöltek a PTE Művészeti Karán, egy 15 perces nyilvános próba előadáson mutatkoznak be (útiköltség térítést az egyetem nem vállal).
Egyéb közlemények: 
Benyújtandó mellékletek: a) Szakmai önéletrajz, b) A jelölt szakmai munkájának és eredményeinek bemutatását tartalmazó dokumentum, c) A diploma, oklevél másolata, d) Külső pályázó esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány- csak sikeres felvétel esetén, e) A munkakör ellátására vonatkozó szakmai koncepció. f) Összeférhetetlenségi nyilatkozat g) A pályázat az illetékes személyek és testületek által történő megismerésére vonatkozó nyilatkozat. A pályázati dokumentációban a benyújtandó mellékleteket külön mellékletként szükséges csatolni.
A PÁLYÁZATI KIÍRÁS SZÖVEGE: