Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Tudományos dékánhelyettes

cs, 2017/07/06 - 11:06 -- Somlói Renátó
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Szervezeti egység: 
839900 Művészeti Kar
Kategória: 
Vezető
Pályázati azonosító: 
10744
Pályázat típusa: 
Nyilvános
Benyújtási határidő: 
kedd, 2017, augusztus 1
Elbírálási határidő: 
2017
Betölthető legkorábban: 
2017
Jogviszony típusa: 
Határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: 
2019.12.13-ig szól.
Ellátandó feladatok felsorolása: 
A tudományos dékán-helyettes: a.) a dékán eseti megbízása alapján ellátja az általános dékánhelyettesi feladatokat. b.) a dékánnal együttműködve részt vesz a Kar költségvetésének tervezésében, c.) részt vesz a személyi, a gazdálkodási (bérgazdálkodási) ügyek koordinálásában, intézésében, d.) a Művészeti Karon felügyeli és ellenőrzi a. a tudományszervezési és fejlesztési, a pályázati és innovációs tevékenységet, b. az igazgatási, az adminisztratív és az informatikai tevékenységet, c. a marketing- és rendezvényszervezési feladatokat a megvalósító szervezeti egységek (a Dékáni Hivatal) tevékenységének felügyeletén keresztül e.) részt vesz a Kart érintő stratégiai döntések előkészítésében, f.) ellátja a Belső Kontroll kézikönyv (SZMSZ 41.sz.melléklete) 42.-43§.-ban részletezett feladatok folyamat felelős vezetői feladatait. g.) közreműködik a Kar hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének erősítésében, h.) Ellátja az egyéb kari ügymenetből következő feladatokat.
Egyetem
Tudományos fokozat: 
DLA vagy azzal egyenértékű művészeti díj
Nyelvismeret: 
Angol, vagy német nyelven előadói és vitakészség,
Gyakorlat: 
Legalább 3 éves felsőoktatási területen szerzett vezetői tapasztalat
Egyéb feltétel: 
Felhasználói szintű számítógépes ismeret. A vezetői poszt betöltéséhez szükséges a Pécsi Tudományegyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszony megléte, illetve létesítése.
Postacím: 
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
Elbírálás módja: 
PTE szabályzatai szerint
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz, - végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata, - vezetői tapasztalat, vezetői gyakorlat bemutatása, -vezetői elképzelések, motiváció, helyzetértékelés, vezetői program, -összeférhetetlenségi nyilatkozat, - illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. (kivéve, ha PTE alkalmazott)
Pályázati kiírás: