Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Tudományos dékánhelyettes

 Nyilvános álláspályázataink elsődlegesen a Közszolgálati Állásportálon (a továbbiakban: Közigállás) kerülnek publiklására, az Egyetem honlapján csak a pályázatok utóközlése történik, néhány nappal a hivatalos megjelenést követően. Szövegeltérés esetén a Közigállás oldalán megjelent hirdetmény szövege az irányadó. A nyilvános hirdetmények jelen oldalon publikált szövege tájékoztató jellegű.

 A Pécsi Tudományegyetem  - mint álláspályázatot hirdető -  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.

cs, 2017/07/06 - 11:06 -- Somlói Renátó
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Szervezeti egység: 
839900 Művészeti Kar
Kategória: 
Vezető
Pályázati azonosító: 
10744
Pályázat típusa: 
Nyilvános
Benyújtási határidő: 
kedd, 2017, augusztus 1
Elbírálási határidő: 
szombat, 2017, szeptember 30
Betölthető legkorábban: 
vasárnap, 2017, október 1
Jogviszony típusa: 
Határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: 
2019.12.13-ig szól.
Ellátandó feladatok felsorolása: 
A tudományos dékán-helyettes: a.) a dékán eseti megbízása alapján ellátja az általános dékánhelyettesi feladatokat. b.) a dékánnal együttműködve részt vesz a Kar költségvetésének tervezésében, c.) részt vesz a személyi, a gazdálkodási (bérgazdálkodási) ügyek koordinálásában, intézésében, d.) a Művészeti Karon felügyeli és ellenőrzi a. a tudományszervezési és fejlesztési, a pályázati és innovációs tevékenységet, b. az igazgatási, az adminisztratív és az informatikai tevékenységet, c. a marketing- és rendezvényszervezési feladatokat a megvalósító szervezeti egységek (a Dékáni Hivatal) tevékenységének felügyeletén keresztül e.) részt vesz a Kart érintő stratégiai döntések előkészítésében, f.) ellátja a Belső Kontroll kézikönyv (SZMSZ 41.sz.melléklete) 42.-43§.-ban részletezett feladatok folyamat felelős vezetői feladatait. g.) közreműködik a Kar hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének erősítésében, h.) Ellátja az egyéb kari ügymenetből következő feladatokat.
Pályázati feltételek:
Végzettség, szakképzettség: 
Egyetem
Tudományos fokozat: 
DLA vagy azzal egyenértékű művészeti díj
Nyelvismeret: 
Angol, vagy német nyelven előadói és vitakészség,
Gyakorlat: 
Legalább 3 éves felsőoktatási területen szerzett vezetői tapasztalat
Egyéb feltétel: 
Felhasználói szintű számítógépes ismeret. A vezetői poszt betöltéséhez szükséges a Pécsi Tudományegyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszony megléte, illetve létesítése.
Pályázat benyújtásának módja:
Postacím: 
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
Elbírálás módja: 
PTE szabályzatai szerint
Egyéb közlemények: 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz, - végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata, - vezetői tapasztalat, vezetői gyakorlat bemutatása, -vezetői elképzelések, motiváció, helyzetértékelés, vezetői program, -összeférhetetlenségi nyilatkozat, - illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. (kivéve, ha PTE alkalmazott)
A PÁLYÁZATI KIÍRÁS SZÖVEGE: