Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Oktatási dékánhelyettes

cs, 2017/07/06 - 11:11 -- Somlói Renátó
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Szervezeti egység: 
839900 Művészeti Kar
Kategória: 
Vezető
Pályázati azonosító: 
10743
Pályázat típusa: 
Nyilvános
Benyújtási határidő: 
kedd, 2017, augusztus 1
Elbírálási határidő: 
2017
Betölthető legkorábban: 
2017
Jogviszony típusa: 
Határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: 
2019.12.13-ig szól.
Ellátandó feladatok felsorolása: 
Az oktatási dékán-helyettes: a) a Művészeti Karon felügyeli és ellenőrzi a. az oktatást, képzést, koordinálja az oktatással kapcsolatos adminisztratív és ügyviteli folyamatokat, b. a felnőttképzést, az idegennyelvű képzést a megvalósító szervezeti egységek felügyeletén keresztül; b) feladata a Tanárképző Központtal, valamint az átoktatásban érintett karokkal történő kapcsolattartás, szakmai felügyelet, és a karközi megállapodások megkötése c) tevékenységének stratégiai része az egyetemen belüli, valamint a képzési igényekkel jelentkező intézményekkel, szervezetekkel történő kapcsolattartás, együttműködés. d) Részt vesz a Kart érintő stratégiai döntések előkészítésében, e) Közreműködik a Kar kapcsolatrendszerének erősítésében f) Ellátja az egyéb kari ügymenetből következő feladatokat
Egyetem
Tudományos fokozat: 
DLA, habilitáció
Nyelvismeret: 
Angol, vagy német nyelv társalgás szintű ismerete
Gyakorlat: 
Legalább 3 éves felsőoktatási területen szerzett vezetői tapasztalat
Egyéb feltétel: 
Felhasználói szintű számítógépes ismeret. A vezetői poszt betöltéséhez szükséges a Pécsi Tudományegyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszony megléte, illetve létesítése.
Postacím: 
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
Elbírálás módja: 
PTE szabályzatai szerint
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz, - végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata, - vezetői tapasztalat, vezetői gyakorlat bemutatása, -vezetői elképzelések, motiváció, helyzetértékelés, vezetői program, -nyelvtudást igazoló oklevél, bizonyítvány másolata, - összeférhetetlenségi nyilatkozat, - illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (kivéve, ha PTE alkalmazott)
Pályázati kiírás: