Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Tanársegéd

cs, 2017/07/06 - 10:35 -- Somlói Renátó
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Szervezeti egység: 
830300 MK Zeneművészeti Intézet
Kategória: 
Oktató-kutató, egyéb dipl.
Pályázati azonosító: 
10626
Pályázat típusa: 
Nyilvános
Benyújtási határidő: 
szombat, 2017, július 29
Elbírálási határidő: 
2017
Betölthető legkorábban: 
2017
Jogviszony típusa: 
Határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
Ellátandó feladatok felsorolása: 
Feladatellátás célja: A kinevezendő tanársegéd feladata oktatás a Zeneművészeti Intézet Zenei Elméleti és Kórus Tanszékén, valamint a Hangszeres Tanszékek különböző szakirányain a tanszékvezető / szakfelelős irányítása alapján szükség szerint angol nyelven is. Alapvetően az analízis, zeneelmélet, formatan, zeneszerzés tantárgyak oktatása, valamint hangszeres szakokon korrepetíció. Előny továbbá a zongoraművészi és karmesteri tapasztalat is. Feladata továbbá a vizsgáztatás, a tananyag szükségszerű frissítése és átalakítása, szakdolgozati konzultáció, opponencia, bírálat a vizsgákon, államvizsgán, pályázati tevékenység, a Kar és az Intézet munkájában való elkötelezett, hatékony részvétel. Hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása és fejlesztése. A tanársegédek folyamatos alkalmazásának követelményei (szabályzat szerint): a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág vagy művészet területén a színvonalas oktatáshoz, gyakorlatok vezetéséhez szükséges felkészültség, b) rendszeres publikációs (hangversenyezés) tevékenység, c) részvétel az egyetemen folyó szakmai közéleti munkában, a kari, egyetemi feladatok megoldásában, d) az oktatói munkakörben való foglalkoztatásának kezdetétől számított 8 éven belül teljesítenie kell az adjunktusi munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket. e) MTMT adatbázis feltöltése az aktuális teljesítményeivel.
Egyetem, szakirányú végzettség,
Tudományos fokozat: 
Doktori fokozat
Nyelvismeret: 
Középfokú angol és alapfokú német nyelvvizsga
Gyakorlat: 
Oktatási gyakorlat előnyt jelent
Elbírálás módja: 
bírálóbizottság és a Kari Tanács véleménye alapján a Dékán
Benyújtandó mellékletek: a) szakmai önéletrajz, b) a jelölt szakmai munkájának és eredményeinek bemutatását tartalmazó dokumentum, c) a diploma, oklevél másolata, d) sikeres felvétel esetén, külső pályázótól három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, e) a munkakör ellátására vonatkozó szakmai koncepció. A pályázati dokumentációban a benyújtandó mellékleteket külön mellékletként szükséges csatolni.
Pályázati kiírás: