Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Álláspályázatok

Nem talál Önnek megfelelő pályázati kiírást? Küldje be önéletrajzát adatbázisunkba!

Ön jelenleg nincs bejelentkezve az oldalra, ezért az alábbi listában belső pályázataink nem jelennek meg.

KA KKI Pénzügyi Főosztály
Pályázati azonosító:
9745
Ellátandó feladatok felsorolása:
Nevesített pályázatok pénzügyi vezetőjeként koordinálja a pályázatok pénzügyi előrehaladásait. Felelős az egyes rész-, valamint a záró pénzügyi beszámolók elkészítéséért. Feladata a pályázat lebonyolításához kapcsolódó bizonylatok kezelése, egyedi analitikák készítése, pénzügyi tanácsadás. Kapcsolattartás a konzorciumvezetővel / elszámoló hatósággal, a projektmenedzsmentekkel. Aktív közreműködés...
Benyújtási határidő:
vasárnap, 2017, január 29
KA KKI Számviteli Osztály
Pályázati azonosító:
956909570
Ellátandó feladatok felsorolása:
Beérkező számlák könyvelése, érvényesítése.
Benyújtási határidő:
péntek, 2017, január 27
117400 KK Gyógyszertár
Pályázati azonosító:
9724
Ellátandó feladatok felsorolása:
A Klinikai Központi Gyógyszertár intézeti gyógyszerészi feladatok ellátása. Klinikai Központ fekvőbeteg ellátása érdekében intézeti gyógyszerellátási folyamatok, beleértve magisztrális készítmények és/vagy infúziós gyógyszerkészítést is.
Benyújtási határidő:
vasárnap, 2017, január 29
113999 KK Idegsebészeti Klinika
Pályázati azonosító:
8418
Ellátandó feladatok felsorolása:
Neurológiai eredetű beszéd – és nyelvi zavarok logopédiai kezelése, - Beteg és hozzátartozó educátio.
Benyújtási határidő:
szerda, 2017, január 25
KTK Kvantitatív Menedzsment Intézet
Pályázati azonosító:
9557
Ellátandó feladatok felsorolása:
• nappali tagozatos előadások és gyakorlatok tartása a KMI kompetenciája körébe tartozó tárgyak oktatása területén – üzleti intelligencia, termelés menedzsment és stratégiai tematikájú tárgyak körében a FOKSZ, BA és MA szinten magyar és angol nyelven a 2016-17, és 2017-18 tanévekben; • részvétel az E-business, Termelésmenedzsment, Táblázatkezelés és vizualizáció és gazdaságinformatika tárgyak...
Benyújtási határidő:
szerda, 2017, január 25
895200 TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet
Pályázati azonosító:
9598
Ellátandó feladatok felsorolása:
Részvétel a Sporttudományi és Testnevelési Intézet oktatási és kutatási tevékenységében, különös tekintettel az atlétika vagy a szertorna tantárgyak gyakorlati és elméleti oktatásában, valamint a megfelelő szintű tanár és edzőképzés Edzéstervezés és edzésvezetés tantárgyak oktatásában, szakdolgozati témavezetés.
Benyújtási határidő:
szombat, 2017, február 4
MIK Informatika és Villamos Intézet Automatizálási Tanszék
Pályázati azonosító:
9604
Ellátandó feladatok felsorolása:
A Kar Automatizálási Tanszék képzésében villamosmérnöki és informatika tárgyak oktatásban több éves tapasztalattal, magas szintű idegen nyelvtudással rendelkező oktató alkalmazása. A kötelező szakmai tárgyak mellett speciális szakmai ismereteket igénylő, a nemzetközi trendekhez illeszkedő szakirányos és szabadon választható tárgyak oktatása mellett folyamatos kutatás végzése az irányítástechnika...
Benyújtási határidő:
szombat, 2017, február 11
117400 KK Gyógyszertár
Pályázati azonosító:
9715
Ellátandó feladatok felsorolása:
A megnövekedett magisztrális „olcsó” gyógyszerek készítéséhez nélkülözhetetlen a laborkisegítő munkája. Feladata a csomagolóanyagok, a munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges eszközök, gépek előkészítése tisztítása. A laboratóriumok és egyéb helyiségek előkészítése tisztán tartása is a feladatai közé tartozik.
Benyújtási határidő:
vasárnap, 2017, január 29
KK Orvosszakmai Igazgatóság, Egészségügyi Igazgatási Osztály
Pályázati azonosító:
9706
Ellátandó feladatok felsorolása:
• Klinikai Központ képviselőjeként gondoskodik az egészségügyi igazgatási rendszer kialakításáról, fenntartásáról és fejlesztéséről, feladatköreiben kimutatásokkal, elemzésekkel és javaslatokkal támogatja a Klinikai Központ vezetésének döntéseit • A működési engedélyek iránti kérelmekkel és határozatokkal kapcsolatos hatósági ügyintézés, • Időszakos helyszíni szemlék lefolytatásával ellenőrzi „az...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, február 9
810800 ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
Pályázati azonosító:
9714
Ellátandó feladatok felsorolása:
Az intézetigazgató akadályoztatása esetén az intézet oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. A Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet szakszerű működéséhez magas színvonalú orvos szakmai munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, szakmai és gazdálkodási felelősség a PTE ÁOK SzMSz 29. §-ban meghatározottak vonatkozásában. Graduális képzésben résztvevő hallgatók magyar, angol és...
Benyújtási határidő:
szombat, 2017, február 11
810701 ÁOK Biofizikai Intézet
Pályázati azonosító:
9713
Ellátandó feladatok felsorolása:
Az intézetigazgató akadályoztatása esetén az intézet oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. A Biofizikai Intézet szakszerű működéséhez magas színvonalú szakmai munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, szakmai és gazdálkodási felelősség a PTE ÁOK SzMSz 29. §-ban meghatározottak vonatkozásában. Graduális képzésben résztvevő hallgatók magyar, angol és német nyelvű oktatásának...
Benyújtási határidő:
szombat, 2017, február 11
KK Ápolásszakmai Igazgatóság, Központi Dietetikai Szolgálat
Pályázati azonosító:
9694
Ellátandó feladatok felsorolása:
A Pécsi Tudományegyetem Ápolásigazgatás Központi Dietetikai Szolgálatban vezető dietetikus feladatok ellátása. Tervezi, szervezi, irányítja és koordinálja a Központi Dietetikai Szolgálat működését. Naponta ellenőrzi a Klinikai Központ szervezeti egységei részére élelmezési szolgáltatás mennyiségi és minőségi ellátását. Felügyeli, ellenőrzi, irányítja és koordinálja a hatáskörébe tartozó...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, február 9
KK Orvosszakmai Igazgatóság, Foglalkozás-egészségügyi- és Munkahigiénés Központ
Pályázati azonosító:
9695
Ellátandó feladatok felsorolása:
A Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ szolgáltatásainak népszerűsítése, profiljának folyamatos fejlesztése. Személyi állománnyal kapcsolatos döntések meghozása. Az egység oktató, kutató, gyógyító tevékenységének felügyelete. Felel az egység jogszabályoknak, szabályzatoknak és szakmai feltételeknek megfelelő működéséért. FMK szakszerű működésért orvosi tevékenység tervezése,...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, február 9
KK Ápolásszakmai Igazgatóság, Bölcsőde
Pályázati azonosító:
9696
Ellátandó feladatok felsorolása:
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Ápolásszakmai Igazgatóság Bölcsődéjében bölcsődevezetői feladatok ellátása. Az intézmény szakszerű, törvényes működtetése, ellenőrzése, irányítása és képviselete.
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, február 9
KK Orvosszakmai Igazgatóság, Kórházhigiénés Szolgálat
Pályázati azonosító:
9697
Ellátandó feladatok felsorolása:
Meghatározza a PTE KK Klinikáin az infekciókontroll stratégiát, irányítja és felügyeli annak intézményi végrehajtását, a 20/2009 (VI.18.) EüM rendeletben meghatározott szempontok szerint. Részt vesz a klinikai dolgozók és a PTE szakirányú képzésben résztvevők oktatásában.
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, február 9
117400 KK Gyógyszertár
Pályázati azonosító:
9698
Ellátandó feladatok felsorolása:
A klinikai főgyógyszerész vezeti a Klinikai Központi Gyógyszertárat, irányítja, összehangolja, ellenőrzi és értékeli a gyógyszertár dolgozóinak munkáját a 41/2007. (IX.19.) EüM rendeletnek megfelelően
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, február 9
111600 KK Minőségirányítási Igazgatás
Pályázati azonosító:
9700
Ellátandó feladatok felsorolása:
- a Klinikai Központ képviselőjeként gondoskodik a minőségirányítási rendszer számára szükséges folyamatok kialakításáról, fenntartásáról és fejlesztéséről, - részt vesz a minőségirányítási képzéseken és továbbképzéseken, - közvetlenül irányítja a Minőségirányítási Igazgatóság munkatársainak tevékenységét, biztosítja és ellenőrzi, hogy a minőségirányítási rendszerben meghatározott előírások...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, február 9
111099 KK Főigazgatói Hivatal
Pályázati azonosító:
9702
Ellátandó feladatok felsorolása:
- irányítja a Főigazgató Hivatalt, - összehangolja az Klinikai Központ szervezeti egységeinek ügyviteli tevékenységét, - döntés-előkészítő és végrehajtás-ellenőrző tevékenységével közvetlenül segíti az Klinikai Központ vezetőinek és testületeinek munkáját, - gondoskodik a testületi határozatok és a vezetői döntések végrehajtásáról, folyamatosan tájékoztatja a vezetői döntésekről a szervezeti...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, február 9
Klinikai Központ
Pályázati azonosító:
9703
Ellátandó feladatok felsorolása:
- részt vesz az orvosi munka szakmai és etikai színvonalának ellenőrzésében, - részt vesz a Klinikai Központ orvosi ügyeleti-készenléti rendszerének megszervezésében és felügyeli azt, - részt vesz a Klinikai Központ gyógyító-megelőző ellátást végző egységeinek teljesítményének elemzésében, - felügyeli a Klinikai Központ egészségtudományi kutatásait, - irányítja a betegdokumentáció (...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, február 9
KK Stratégiai Igazgatóság
Pályázati azonosító:
9704
Ellátandó feladatok felsorolása:
- koordinálja a Klinikai Központ szakmai tervének elkészítését, rendszeres felülvizsgálatát, - felügyeli a Klinikai Központot érintő pályázatok, projektek előkészítését, megvalósítását a Kancellária Pályázatmenedzsment és Innovációs Igazgatósággal együttműködve, - közreműködik az egészségügyi Vezetői Információs Rendszer fejlesztésében, működtetésében a Kancellária Egészségügyi Gazdálkodási...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, február 9
819400 ÁOK Szerves és Gyógysz Intézet
Pályázati azonosító:
9586
Ellátandó feladatok felsorolása:
Az intézetigazgató akadályoztatása esetén az intézet oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. A Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet szakszerű működéséhez magas színvonalú szakmai munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, szakmai és gazdálkodási felelősség a PTE ÁOK SzMSz 29. §-ban meghatározottak vonatkozásában. Graduális képzésben résztvevő hallgatók magyar, angol nyelvű...
Benyújtási határidő:
kedd, 2017, január 24
810600 ÁOK Orvosi Biológiai Intézet
Pályázati azonosító:
9585
Ellátandó feladatok felsorolása:
Az intézetigazgató akadályoztatása esetén az intézet oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. Az Orvosi Biológiai Intézet szakszerű működéséhez magas színvonalú orvos szakmai munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, szakmai és gazdálkodási felelősség a PTE ÁOK SzMSz 29. §-ban meghatározottak vonatkozásában. Graduális képzésben résztvevő hallgatók magyar, angol és német nyelvű...
Benyújtási határidő:
kedd, 2017, január 24
814300 ÁOK Orvosi Népegészségtan Intézet
Pályázati azonosító:
9539
Ellátandó feladatok felsorolása:
Az intézetigazgató akadályoztatása esetén az intézet oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. Az Orvosi Népegészségtani Intézet szakszerű működéséhez magas színvonalú orvos szakmai munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, szakmai és gazdálkodási felelősség a PTE ÁOK SzMSz 29. §-ban meghatározottak vonatkozásában. Graduális képzésben résztvevő hallgatók magyar, angol és német...
Benyújtási határidő:
kedd, 2017, január 24
114899 KK Onkoterápiás Intézet
Pályázati azonosító:
9683
Ellátandó feladatok felsorolása:
Alap-és szakápolási feladatok ellátása a fekvőbeteg osztályon
Benyújtási határidő:
péntek, 2017, február 10
KK Orvosszakmai Igazgatóság
Pályázati azonosító:
9705
Ellátandó feladatok felsorolása:
- az egészségügyi dokumentáció vezetése szabályszerűségének biztosítása és felügyelete, - az ügyeleti tevékenység biztosítása és felügyelete, - a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, - a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés, - a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás, - az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, február 9
KK Ápolásszakmai Igazgatóság
Pályázati azonosító:
9701
Ellátandó feladatok felsorolása:
- tervezi, szervezi, vezeti és koordinálja a Klinikai Központ valamennyi egészségügyi szakdolgozójának és kisegítő személyzetének munkáját a klinikák ápolásszakmai igazgatóhelyetteseinek közreműködésével, - irányítja az ápolási dokumentáció rendszerét és szervezi a dokumentációs rendszer továbbfejlesztését, különös tekintettel az elektronikus ápolási dokumentációra, felügyeli a Klinikai Központi...
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, február 9

 

 

Nyilvános álláspályázataink elsődlegesen

a Közszolgálati Állásportálon (a továbbiakban: Közigállás) kerülnek publiklására, szövegeltérés esetén a Közigállás oldalán megjelent hirdetmény szövege az irányadó. A hirdetmény jelen oldalon publikált szövege tájékoztató jellegű. A nyilvános pályázatok hivatalos, Közigálláson megjelent szövege oldalunkon, a pályázati szöveg alján csatolmányként is elérhető.

 

A Pécsi Tudományegyetem  - mint álláspályázatot hirdető -  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint

az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.