Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Álláspályázatok

 Nyilvános álláspályázataink elsődlegesen a Közszolgálati Állásportálon (a továbbiakban: Közigállás) kerülnek publiklására, az Egyetem honlapján csak a pályázatok utóközlése történik, néhány nappal a hivatalos megjelenést követően. Szövegeltérés esetén a Közigállás oldalán megjelent hirdetmény szövege az irányadó. A nyilvános hirdetmények jelen oldalon publikált szövege tájékoztató jellegű.

 A Pécsi Tudományegyetem  - mint álláspályázatot hirdető -  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.

A csatolmányok megtekintéséhez Windows XP/Vista operációs rendszer esetén szükség lehet az XPS megjelenítő használatára, ami letölthető innen is.

Önéletrajz beküldése a PTE Önéletrajz-adatbázisába - tovább

Ön jelenleg nincs bejelentkezve az oldalra, ezért az alábbi listában esetleges belső pályázataink nem jelennek meg.

113199 KK II.sz Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai C.
Pályázati azonosító:
11132
Megjegyzések a pályázathoz:
Ellátandó feladatok felsorolása:
Ápolásszakmai igazgatóhelyettesi pályázat.
Benyújtási határidő:
hétfő, 2017, szeptember 4
113199 KK II.sz Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai C.
Pályázati azonosító:
11131
Megjegyzések a pályázathoz:
Ellátandó feladatok felsorolása:
Általános igazgatóhelyettesi pályázat.
Benyújtási határidő:
vasárnap, 2017, szeptember 10
114699 KK Neurológiai Klinika
Pályázati azonosító:
1112911130
Megjegyzések a pályázathoz:
Ellátandó feladatok felsorolása:
Általános és ápolásszakmai igazgatóhelyettesi pályázatok
Benyújtási határidő:
vasárnap, 2017, szeptember 10
KA MSZI LRF Logisztikai Osztály
Pályázati azonosító:
11036
Megjegyzések a pályázathoz:
Ellátandó feladatok felsorolása:
• Az általa irányított osztály feladatainak szervezése, koordinálása: a) felügyeli és ellenőrzi a közbeszerzési eljárás nélkül lefolytatott beszerzési eljárásokat b) nyomon követi és ellenőrzi az egyetem által lefolytatott közbeszerzési és központosított közbeszerzési szerződésekből történő megrendeléseket c) a közbeszerzési eljárás nélkül lefolytatott beszerzési eljárások alapján nyomon követi...
Benyújtási határidő:
hétfő, 2017, szeptember 4
KA MSZI MF Műszaki Osztály
Pályázati azonosító:
11039
Megjegyzések a pályázathoz:
Ellátandó feladatok felsorolása:
Az általa irányított osztály: a) üzemelteti, karbantartja és működteti az Egyetem energetikai, épületgépészeti és épületvillamos berendezéseit, részt vesz az Egyetem rövid- és középtávú fejlesztési-korszerűsítési terveinek kidolgozásában, b) részt vesz az éves karbantartási terv készítésében és végrehajtásában, c) közreműködik a kötelező karbantartási szerződések előkészítésében, követésében,...
Benyújtási határidő:
hétfő, 2017, szeptember 4
113999 KK Idegsebészeti Klinika
Pályázati azonosító:
11136
Megjegyzések a pályázathoz:
Ellátandó feladatok felsorolása:
A betegellátás folyamatában képesítésének megfelelő tevékenységet végez, melyért teljes felelősséggel tartozik. Feladata az individuális betegápolás, melynek során az alapápolási és szakápolási feladatokat a beteg szükségletei alapján végzi, melyért teljes felelősséggel tartozik.
Benyújtási határidő:
péntek, 2017, augusztus 18
KK Ápolásszakmai Igazgatóság
Pályázati azonosító:
1076910770
Megjegyzések a pályázathoz:
Ellátandó feladatok felsorolása:
A Pályázat kiírója: KK Ápolásszakmai Igazgatóság, Transzfúziós Szolgálat *** Vérkészítmények fogadása, megfelelő tárolása, előkészítése transzfúzióra, kiadása. Vérminták fogadása, ellenőrzése, kiküldése, eredmények fogadása, továbbítása. Statisztikák készítése, számítógépes programok alkalmazása. Több műszakban való foglalkoztatás
Benyújtási határidő:
csütörtök, 2017, augusztus 17
KA KKI Kontrolling Osztály
Pályázati azonosító:
11128
Megjegyzések a pályázathoz:
Ellátandó feladatok felsorolása:
a) kimutatásokkal, elemzésekkel az Egyetem szervezeti egységei gazdálkodásának támogatása b) SAP rendszer kezelése, információ nyújtás a gazdálkodási egységek részére c) Egyetemi kumulált és egységszintű terv-tény adatok elemzése, eltérések okainak feltárása d) részvétel a külső, belső adatszolgáltatás összeállításában e) közreműködés az Egyetem tervezési folyamataiban, a beszámoló...
Benyújtási határidő:
vasárnap, 2017, augusztus 20
883071 BTK SZLAVISZTIKA INT. SZLÁV FILOLÓGIA TANSZÉK
Pályázati azonosító:
10255
Megjegyzések a pályázathoz:
Ellátandó feladatok felsorolása:
• oktatás – BA, MA és PhD szinten, nappali és levelező képzésben egyaránt • hazai és nemzetközi kapcsolatok bővítése • oktatási programok fejlesztése • hazai és nemzetközi konferenciák szervezése • aktív részvétel tanszéki kutatómunkában • nemzetközi színvonalú publikációs tevékenység az orosz irodalom és irodalomtudomány területén • oktatási feladatok ellátása az orosz irodalom és...
Benyújtási határidő:
szerda, 2017, augusztus 23
GYTK Gyógyszerészi Kémiai Intézet
Pályázati azonosító:
10575
Megjegyzések a pályázathoz:
Ellátandó feladatok felsorolása:
A Gyógyszerészi Kémiai Intézetben szaktantárgyak oktatásában való részvétel (gyakorlatvezetés, szemináriumok tartása), az Intézetben folyó kutatás-fejlesztési tevékenységben való részvétel, rendszeres publikációs tevékenység, konferenciákon való részvétel, szakdolgozatok és TDK-dolgozatok vezetésében történő részvétel, •részvétel oktatási segédanyagok készítésében és a pályázati munkákban.
Benyújtási határidő:
szombat, 2017, augusztus 19